This page is a translated version of the page WikiTide Foundation and the translation is 100% complete.

Quỹ WikiTide (WikiTide Foundation) là tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm điều hành Miraheze. Nó được đặt tại Hoa Kỳ và được công nhận là tổ chức từ thiện được miễn thuế 501(c)(3).

Vào ngày 6 tháng 1 năm 2024, sau một Yêu cầu bình luận của cộng đồng Miraheze nói chung, Tổ chức đã tiếp quản các hoạt động của Miraheze với tư cách là người kế thừa Miraheze Limited. Một trang Câu hỏi thường gặp đã được xuất bản cùng ngày để giải đáp những mối quan tâm và thắc mắc của cộng đồng.

Ban Giám đốc

Quỹ được giám sát bởi một Hội đồng quản trị với năm ghế được bổ nhiệm và bốn ghế cộng đồng.

Chính sách

Với tư cách là nhà điều hành Miraheze, Tổ chức duy trì một số chính sách nhất định của Tổ chức mà chỉ Hội đồng quản trị mới có thể sửa đổi.

Đóng góp

Miraheze có thể thực hiện được với sự đóng góp của bạn.

Đại lý đã đăng ký

WikiTide Foundation duy trì Đại lý đã đăng ký tại địa chỉ sau. Vui lòng chỉ sử dụng địa chỉ này cho dịch vụ xử lý và các thông báo chính thức khác. Xem Copyright takedownsDMCA.

WikiTide Foundation, Inc.
784 S. Clearwater Loop, STE R
Post Falls, ID 83854