User:MrJajdjdhdbj

From Meta

Chào mọi người! Tȏi là MrJajdjdhdbj và tȏi khȏng nói được tiȇ́ng Viẹ̑t, vì vạ̑y tȏi muȏ́n có tiȇ́ng Anh trȇn trang thảo luạ̑n của mình. Chúng ta đang sȏ́ng trong mọ̑t ngȏi nhà lớn có nhiȇ̀u khả nǎng tȏ́t đẹp. (Tȏi sử dụng từ đó rȃ́t nhiȇ̀u, phải khȏng?) Dù sao, điȇ̀u này kȇ́t thúc tiȇ̉u sử của tȏi. Tạm biẹ̑t!

Hi, everybody! I'm MrJajdjdhdbj and I don't speak Vietnamese, so I would like English on my talk page. We live in a big home that has nice possibilities. (I use that word alot, don't I?) Anyways, this concludes my biography. Bye!