User:Bapham123

From Miraheze Meta, Miraheze's central coordination wiki

hello!

No photo
Bapham123 - Tphạm Trần Bá, Thành viên bình thường, kẻ đứng đầu Bapham123 Wiki - Việt Nam
Bapham123 - Tphạm Trần Bá
Thành viên bình thường, kẻ đứng đầu Bapham123 Wiki - Việt Nam
"Đừng tin lời mấy thằng rao giảng công nghệ trên Tóp Tóp"
 • Trong cách mạng, chúng ta phải giữ bí mật để bảo đảm sự thành công và thắng lợi của sự nghiệp, giành độc lập và thống nhất. Bây giờ đảng đã giành được vai trò lãnh đạo. Tôi nghĩ cái gì cũng phải để pháp luật điều chỉnh. Chúng tôi không muốn giữ bí mật nữa.

"'We Don't Want to Keep Secrets Anymore'" trong Time (22 tháng 1 năm 2002)

 • Vai trò lãnh đạo của Đảng là sự ghi nhận thành quả đấu tranh cách mạng của Đảng hơn nửa thập kỷ qua. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Những gì ghi trong Hiến pháp là mong muốn, nguyện vọng cháy bỏng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Vì vậy, hiện tại, chúng tôi không nghĩ về các đảng đối lập.

"'We Don't Want to Keep Secrets Anymore'" trong Time (22 tháng 1 năm 2002)

 • Chúng tôi sẵn sàng thảo luận các vấn đề nhân quyền với các quốc gia khác trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Nhưng chúng tôi không chấp nhận sự áp đặt quan điểm từ bên ngoài.

"'We Don't Want to Keep Secrets Anymore'" trong Time (22 tháng 1 năm 2002)

 • Đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế nước ta. Nó giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế của chúng ta theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đẩy nhanh quá trình đổi mới đang diễn ra của chúng ta .

"'We Don't Want to Keep Secrets Anymore'" trong Time (22 tháng 1 năm 2002)

 • Chúng tôi không tán thành bất kỳ chính sách nào dung dưỡng và cho phép các thế lực phản cách mạng tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam. Chúng tôi muốn Hoa Kỳ hợp tác với chúng tôi. Như bạn đã biết, chúng tôi vừa phê chuẩn một hiệp định thương mại giữa hai nước. Trên nguyên tắc không can thiệp và tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, không có lý do gì để Mỹ cho phép hoặc nuôi dưỡng những nhóm như vậy tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về bất kỳ vấn đề nào trong số này.

"'We Don't Want to Keep Secrets Anymore'" trong Time (22 tháng 1 năm 2002)

 • Tôi tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển bền vững và thành công trong thế kỷ 21, mang lại hòa bình và hạnh phúc mãi mãi cho thế hệ trẻ của hai nước.

"Phỏng vấn báo chí Trung Quốc" (1 tháng 12 năm 2001)

 • Ổn định chính trị là nhân tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy quá trình đổi mới toàn diện của đất nước một cách hiệu quả và bền vững.
Doanh nhân và Du lịch ở Việt Nam đương đại của Jamie Gillen (2016)

About me

Tôi là thành viên của Miraheze, Wikipedia và tôi cũng có tài khoản Fandom cùng tên

My work

I currently study full time but hope to one day get a job in the field of IT.

Contact me

I don't bite! Feel free to contact me whenever if you have questions or even just to say hi...

 • Discord: here🏆👑TphamTranba#1208
 • Contact my Email: gdthihien99@gmail.com
 • Contact my Twitter: @edo_pham
 • Contact my Facebook: TPhạm Trần Bá
Userboxes
Babel user information
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
es-2 Esta persona tiene un conocimiento intermedio del español.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
fr-3 Cet utilisateur dispose de connaissances avancées en français.
pt-3 Este utilizador tem um nível avançado de português.
Users by language

Template:User WMF

Userboxes
UTC +7This user's time zone is UTC +7.
This user is male.