User:Aydinlatmaterim

From Meta
Jump to navigation Jump to search


AYDINLATMA TERİMLERİ[edit source]

DUYURULAR[edit source]

TERİMLER[edit source]

A[edit source]

Aydınlık düzeyi: Yola düşen ışık akısının yol yüzeyine oranıdır. Sembolü E, birimi lux’dür

B[edit source]

C[edit source]

Ç[edit source]

D[edit source]

E[edit source]

F[edit source]

G[edit source]

Ğ[edit source]

H[edit source]

İ[edit source]

I[edit source]

ışık akısı: Işık akısı: Bir ışık kaynağının ışık akısı, bu ışık kaynağından çıkan ve normal gözün gündüz görmesine ait spektral duyarlık eğrisine göre değerlendirilen enerji akısıdır. Birimi lümendir .

Işık Dağılım Eğrisi: Noktasal bir ışık kaynağından geçen düzlem üzerinde, kaynağın çeşitli doğrultulardaki ışık şiddetlerinin uç noktalarının geometrik yeridir.

J[edit source]

K[edit source]

L[edit source]

M[edit source]

Maksimum Ortam Sıcaklığı (ta): Armatürün normal şartlarda çalıştırılabileceği en yüksek sürekli ortam sıcaklığıdır. (Bu şartname kapsamında yer alan armatürler için ta= 35 C ‘dir.)

N[edit source]

O[edit source]

Optik Bölüm: Armatürün Yansıtıcı, Lamba Yuvası (duyu) ve Yarı Saydam Kapağı içeren bölümüdür.

Ö[edit source]

P[edit source]

R[edit source]

S[edit source]

Ş[edit source]

T[edit source]

U[edit source]

Ü[edit source]

V[edit source]

Y[edit source]

Z[edit source]