Translations:Miraheze/26/th

From Miraheze Meta, Miraheze's central coordination wiki

บริจาค: ช่วยมิราเฮซออนไลน์ต่อไปอีกหลายปี ลองบริจาคหากคุณชื่นชอบบริการของเรา ดูบันทึกการบริจาคและค่าใช้จ่ายก่อนหน้านี้ได้ที่นี่