Translations:Asking questions correctly/19/sv

From Meta
Jump to navigation Jump to search

Om du ser ett felmeddelande, kopiera och klistra in det. Redigera inte meddelandet om inte för att dölja din IP-adress om det finns en i loggen. Befinner du dig på IRC är det rekommenderat att använda [$pastebin pastebin] för längre felmeddelanden. Skärmdumpar funkar också men fullständiga felmeddelanden är att föredra om det går.