Translations:Asking questions correctly/16/sv

From Meta
Jump to navigation Jump to search

Vi kan inte läsa dina tankar. Vi är inte allsmäktiga. Du måste vara tydlig med din fråga. Vi kan inte hjälpa dig om vi inte förstår problemet du upplever. Så du behöver berätta det för oss.