Translations:Abuse Team/9/cy

From Meta
Jump to navigation Jump to search

Mae hyn yn caniatáu i'r aelod staff gloi cyfrifon pan fydd angen eu cloi am resymau swyddogol; megis gwaharddiadau byd-eang, cam-drin, neu bryderon cyfreithiol. Mae hefyd yn caniatáu i'r aelod staff ddatgloi cyfrifon, naill ai oherwydd bod y clo wedi'i wneud trwy gamgymeriad neu oherwydd bod y pryder wedi'i leddfu. Mae'r hawl hon yn cael ei harfer gan Meta yn unig, ar gyfer gwell logio a thryloywder.