Translations:Abuse Team/7/cy

From Meta
Jump to navigation Jump to search

Mae hyn yn caniatáu i'r aelod staff roi hawliau i gyfrifon yn ôl yr angen, ac ar adegau prin, eu dileu oherwydd Cam-drin neu gael gwaharddiad. Mae'r hawl hon yn cael ei harfer gan Meta yn unig, ar gyfer gwell logio a thryloywder. (Arferai’r hawl hon gael ei rhoi i’r rheini sydd â’r hawl “sisadmin” dros dro, ond mae bellach wedi’i gyfyngu i’r Tîm Cam-drin yn unig.)