Kullanım Şartları

From Miraheze Meta, Miraheze's central coordination wiki
This page is a translated version of the page Terms of Use and the translation is 29% complete.
Outdated translations are marked like this.


Shortcut:
ToU

Bu politikanın Geçerlilik Tarihi: bu politika 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girmiştir. Son değişiklik 2 Nisan 2022 tarihinde yapılmıştır.

1. Şartlar

Bu web sitesine erişerek, bu web sitesi Kullanım Şartları, geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere bağlı kalmayı ve yürürlükteki tüm yerel yasalara uymakla yükümlü olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde yer alan malzemeler yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka kanunu ile korunmaktadır.

2. Telif Hakkı İhlali

By editing a wiki on Miraheze, you agree to the licensing terms displayed on that wiki at the time of the edit. By default, wikis have contents licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Wiki owners can change this; see Help:Changing your wiki license. Regardless of chosen license, by editing a wiki on Miraheze or hosting your wiki on Miraheze, you agree to grant Miraheze a limited, worldwide license to redistribute the contents of your contributions. However, Miraheze will respect the privacy of private wikis by not disclosing content to anyone except the wiki's authorized users and authorized personnel per our Privacy Policy.

Miraheze tarafından sağlanan bir Viki talep ederek ve kullanarak, telif hakkı sahibinin içeriği kullanma iznine sahip olmadığı veya içeriği yasal olarak kullanma hakkına sahip olmadığınız hiçbir içeriği barındırmamayı kabul edersiniz. Bu özel ve genel Vikiler için de geçerlidir.

Telif hakkıyla korunan, izin verilmeyen materyallerin bulunması durumunda, içeriği ts@miraheze.org aracılığıyla bize bildirebilirsiniz. 1988 Telif Hakkı, Tasarımlar ve Patentler Yasası'nın 96. Bölümü uyarınca, icra eylemi ve sorumluluğu telif hakkı sahibine aittir. Miraheze, telif hakkı sahibinin talepleri dışında telif hakkı talepleri üzerinde hareket etme zorunluluğuna sahip değildir. Yaratıcı hakların korunması adına Miraheze, yasal olmayan taleplerin ele alınmasında makul olmayan veya kabul edilemez bir gecikme olduğunu düşünüyorsa şikayetler üzerine hareket edecektir.

3. Gizlilik

Miraheze'nin Gizlilik Politikası'nı okumayı ve kabul etmeyi kabul edersiniz.

4. Feragat

Miraheze'nin web sitesindeki materyaller "olduğu gibi" sunulmaktadır. Miraheze, herhangi bir sınırlama olmaksızın, zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet ihlallerinin veya diğer hak ihlallerinin ihlali dahil olmak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve kabul etmez. Ayrıca Miraheze, materyallerin İnternet web sitesinde veya bu tür materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili olarak kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz veya herhangi bir beyanda bulunmaz.

5. Sınırlamalar

Miraheze veya tedarikçileri hiçbir durumda Miraheze'nin internet sitesindeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, veri veya kar kaybından veya iş kesintisi nedeniyle) sorumlu tutulamaz, Miraheze veya Miraheze personel temsilcisine sözlü olarak zarar verilmesi ihtimali sözlü veya yazılı olarak bildirilmiş olsa bile. Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerde veya dolaylı ya da arızi zararlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

6. Düzeltmeler ve Errata

Miraheze'nin web sitesinde görünen malzemeler teknik, tipografik veya fotoğrafik hataları içerebilir. Miraheze, web sitesindeki herhangi bir materyalin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Miraheze veya kullanıcıları, web sitesinde yer alan materyallerde istedikleri zaman bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilirler. Ancak Miraheze, malzemeleri güncellemek için herhangi bir taahhütte bulunmaz.

7. İçerik

Hiçbir koşulda, Birleşik Krallık'ta gösterilmesi, dağıtılması veya dağıtılması yasa dışı olan Miraheze'ye bilgi göndermenize izin verilmez.

Miraheze'de bir viki oluşturursanız veya yönetiyorsanız, vikinizin İçerik Politikası ile uyumlu olduğundan emin olmanız beklenir. Bu politikayı tekrar tekrar ihlal eden wikilerin Miraheze tarafından askıya alınmasına, kaldırılmasına ve/veya silinmesine tabi olduğunu kabul edersiniz.

Inserting malicious links or code anywhere on Miraheze can result in immediate sanctions up to and including a global lock. Depending on the severity of the offense, Miraheze may refer the matter to law enforcement for further investigation.

8. Conduct

By participating on Miraheze or in Miraheze-branded venues in any capacity you agree to abide by the Global Conduct Policy and other conduct policies enacted by the community.

8.Erişim Kısıtlamaları

Miraheze'nin kendi takdirine bağlı olarak, istediği zaman Miraheze hizmetlerine ve Vikilere erişiminizi değiştirebilir, kısıtlayabilir veya yasaklayabilir. Genel nedenler şunlardır:

  • Miraheze sunucularına başkalarının hizmetlerini düşürmek için yeterli istek gönderme; veya
  • Conducting any activity on Miraheze which is illegal in the United Kingdom; or
  • Bu veya diğer Miraheze politikalarının aşırı ihlali;

Miraheze tarafından barındırılan Vikiler, ilgili politikaları uyarınca kendi Vikilerine erişiminizi değiştirebilir, kısıtlayabilir veya yasaklayabilir.

9. Barındırma

Bu bölüm, Miraheze hizmetinde barındırılan Wikileri çalıştıran veya yöneten veya bunu yapmak için başvuran kişiler için geçerlidir. Bu insanlar tipik olarak "bürokratlar", "hizmetliler" veya "yöneticiler" olarak adlandırılır, ancak burada bir Vikide benzer ayrıcalıklı bir rolü olan herkesi ifade eder.

9a. Hizmet Sağlama

Miraheze, kendi takdirine bağlı olarak, size içerik yerleştirebileceğiniz bir Viki sağlayabilir. Bu Koşulların Vikiniz için hizmet vermeye devam etme yükümlülüğü oluşturmadığını kabul edersiniz. Ayrıca, Miraheze'ye yapılan bağışın hizmet vermek için ayni bir sözleşme gerektirmediğini de anlıyorsunuz. Miraheze personelinin Vikinizin içeriğine erişmesine, Vikinizin yapılandırmasını değiştirmesine ve Miraheze politikasını ihlal eden içeriği Gizlilik Politikası'na tabi olmak amacıyla çıkarmasına veya değiştirmesine izin vermeyi kabul edersiniz.

9c. Uzantılar ve Özelleştirme

Hizmetinizin bir parçası olarak, Miraheze'den Vikinizin işlevselliğini değiştirmek için Mediawiki yazılımına ek uzantılar yüklemesini isteyebilirsiniz. Miraheze, genel güvenliğimiz için uygun olduklarından ve teknik sınırlarımız dahilinde çalışacaklarından emin olmak için uzantıları gözden geçirecektir. Miraheze, kullanıcılar tarafından talep edilen uzantılar veya yazılım özelleştirmesi nedeniyle meydana gelen herhangi bir veri kaybından sorumlu değildir ve Miraheze veya temsilcilerini, bu uzantıların kullanılmasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutmamayı kabul edersiniz.

Vikinizde yaptığınız tüm özelleştirmeler Miraheze'nin Gizlilik Politikası'na uygun olmalıdır.

9d. Sonlandırma

Bir vikinin idari personeli Miraheze'den ayrılmak ve barındırma işlemini sonlandırmak isterse veya bir viki hizmetten çıkarılırsa, Miraheze bir viki içeriğinin veri dökümlerini sağlayacaktır. Bu içerik arşivleri, Miraheze'nin takdirine bağlı olarak yasal, mali veya teknik olarak mümkün olduğu sürece korunacaktır. Miraheze ayrıca yöneticilerinin isteği üzerine viki içeriğini kalıcı olarak silebilir. Oluşturduğunuz herhangi bir vikinin Dormansi Politikamız'a tabi olduğunu ve işlem yapılmaması nedeniyle silinebileceğini kabul edersiniz.

10. Yargı

Sizinle Miraheze arasındaki herhangi bir anlaşmazlık ve şikayet İngiltere ve Galler'deki mahkemelerin münhasır yetkisi altındadır.

11. Site Kullanım Şartları Değişiklikleri

Miraheze, web sitesi için bu kullanım şartlarını önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda revize edebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Şartları ve Koşullarının o zamanki geçerli sürümüne tabi olmayı kabul etmiş olursunuz.

12. Tanımlar

siz
bu web sitesinin kullanıcısı
Miraheze
Bu web sitesinin operatörleri, personeli ve gönüllüleri
Viki
Miraheze'nin ev sahiplerinden biri olan izleyicileri tarafından düzenlenebilir ortak bir web sitesi
materyal veya içerik
Miraheze web sitesine veya bir Vikiye gönderilen herhangi bir veri web sitesinin kullanıcılarına gönderilecek