Warunki użytkowania

  From Miraheze Meta, Miraheze's central coordination wiki
  This page is a translated version of the page Terms of Use and the translation is 33% complete.
  Outdated translations are marked like this.

  In the event of any differences in meaning between the original English version and a translation, the original English version takes precedence.
  Shortcut:
  ToU

  Data wejścia w życie niniejszej polityki: niniejsza polityka weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Ostatnia zmiana została wprowadzona 13 lutego 2022 roku.

  1. Warunki

  Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadza się, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie wolno Ci korzystać z tej strony ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej są chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo o znakach towarowych.

  2. Warunki Kopiowania

  Prosząc o Wiki, która jest hostowana przez Miraheze i korzystając z niej, użytkownik zgadza się nie umieszczać żadnych treści, jeśli nie posiada wyraźnej zgody właściciela praw autorskich na korzystanie z tych treści lub nie jest w inny sposób uprawniony do korzystania z tych treści. Dotyczy to zarówno prywatnych, jak i publicznych serwisów Wiki

  W przypadku znalezienia niedozwolonych materiałów chronionych prawem autorskim, możesz zgłosić nam ich zawartość za pośrednictwem poczty elektronicznej ts(at)miraheze.org. Zgodnie z art. 96 ustawy o prawach autorskich, projektach i patentach z 1988 r. działania wykonawcze i odpowiedzialność spoczywają na właścicielu praw autorskich. Miraheze nie jest zobowiązana do podejmowania działań w związku z żądaniami dotyczącymi praw autorskich, z wyjątkiem żądań właściciela praw autorskich.

  3. Prywatność

  Powinieneś przeczytać i zaakceptować Politykę prywatności

  4. Zastrzeżenia

  Materiały na stronie internetowej Miraheze są dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują". Miraheze nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innych naruszeń praw. Ponadto, Miraheze nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub w witrynach powiązanych z tą stroną.

  5. Ograniczenia

  W żadnym wypadku organizacja Miraheze ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za szkody wynikające z utraty danych lub zysków, lub z powodu przerw w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej firmy Miraheze, nawet jeśli organizacja Miraheze lub autoryzowany przedstawiciel organizacji Miraheze został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

  6. Poprawki i sprostowania

  Materiały znajdujące się na stronie internetowej firmy Miraheze mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Miraheze nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały znajdujące się na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Miraheze lub jej użytkownicy mogą wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Miraheze nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji tych materiałów.

  7. treść

  Under no circumstances are you permitted to submit information to Miraheze which is illegal to display, distribute, or disseminate in the United Kingdom.

  8. Access Restrictions

  Miraheze may modify, restrict, or prohibit your access to Miraheze services and Wikis at any time under Miraheze's sole discretion. Common reasons include:

  • Sending enough requests to Miraheze servers to degrade the service of others; or
  • Conducting any activity on Miraheze which is illegal in the United Kingdom; or
  • Excessive violation of this or other Miraheze policies;

  Wikis hosted by Miraheze may modify, restrict, or prohibit your access to their respective Wikis under their respective policies.

  9. Hosting

  This section applies to people who run or manage Wikis hosted on the Miraheze service, or have applied to do so. These people are typically called "bureaucrats", "sysops", or "administrators", but herein refers to anyone who holds a similarly privileged role on a Wiki.

  9a. Providing Service

  Miraheze may, at its discretion, provide you with a Wiki with in which you can place content. You agree that these Terms create no obligation to continue service for your Wiki. You also understand that donation to Miraheze does not imply an in-kind contract to provide service. You agree to let Miraheze personnel access your Wiki's content, change your Wiki's configuration, and remove or modify content in violation of Miraheze policy, for the purpose of providing service and subject to our Privacy Policy.

  9b. Content

  If you create or administrate a wiki on Miraheze, you are expected to ensure that your wiki is in compliance with the Content Policy. You acknowledge that wikis that repeatedly violate this policy are subject to suspension, removal, and/or deletion by Miraheze.

  9c. Extensions and Customization

  As part of your service, you may request that Miraheze install additional extensions to the Mediawiki software to alter your Wiki's functionality. Miraheze will review the extensions to ensure that they are appropriate for our overall security and will function within our technical limits. Miraheze is not responsible for any data loss occurring as the result of extensions or software customization requested by users, and you agree not to hold Miraheze or its agents liable for any damages resulting in the use of these extensions.

  Any customization you make to your wiki must comply with Miraheze's Privacy Policy.

  9d. Termination

  If the administrative staff of a wiki wishes to leave Miraheze and terminate hosting, or if a wiki is removed from service, Miraheze will provide data dumps of a wiki's content. These content archives will be maintained as long as it is legally, financially, or technically feasible to do so, at Miraheze's discretion. Miraheze may also permanently delete wiki content at the request of its administrators. You agree that any wiki you create is subject to our Dormancy Policy, and may be deleted due to inactivity.

  10. Jurisdiction

  Any disputes and complaints between you and Miraheze are under the exclusive jurisdiction of courts located within England and Wales.

  11. Site Terms of Use Modifications

  Miraheze may revise these terms of use for its web site at any time without prior notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

  12. Definitions

  you
  the user of this website
  Miraheze
  The operators of this website, their personnel and volunteers
  Wiki
  An collaborative website that is editable by its viewers, one of many hosted by Miraheze
  material or content
  Any data submitted to the Miraheze website or a Wiki to be sent to users of the website