Privacybeleid

  From Miraheze Meta, Miraheze's central coordination wiki
  This page is a translated version of the page Privacy Policy and the translation is 100% complete.

  In the event of any differences in meaning between the original English version and a translation, the original English version takes precedence.
  Shortcut:
  PP

  Miraheze streeft ernaar uw privacy te beschermen en transparant te zijn over hoe wij informatie gebruiken die via Miraheze.org (de "Website") en andere toepassingen, functionaliteiten of diensten van Miraheze (samen met de Website, de "Diensten") wordt verzameld. Dit Privacybeleid beschrijft hoe Miraheze de via de Diensten verzamelde informatie gebruikt, verzamelt en deelt. Door de Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de in dit Privacybeleid beschreven praktijken.

  Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen plaatsen wij op deze pagina, controleer deze dus regelmatig. Ook stellen wij u op de hoogte door een aankondiging op de Website te plaatsen, zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden deze eventueel openbaar wordt gemaakt. Door gebruik te blijven maken van onze Diensten nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, aanvaardt u de wijzigingen in de Voorwaarden.

  1. Bijdragen

  1.1 Openbare inhoud. Doorgaans is alle inhoud (pagina's, afbeeldingen, bestanden, enz.) op Miraheze openbaar, ook de bijdragen van de leden van de Miraheze-gemeenschap. De geschiedenis van elke via de diensten gemaakte bewerking van de inhoud wordt in het openbaar weergegeven en door Miraheze voor onbepaalde tijd bewaard. Ook als een artikel is "verwijderd" kan een websitebeheerder of vrijwilliger nog zien wat er aan de publieke weergave is onttrokken. Afgezien van de zeldzame gevallen waarin Miraheze de bewerkingsgeschiedenis moet verwijderen op grond van een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, is er geen garantie dat permanente verwijdering zal plaatsvinden.

  1.2 Afzonderlijke bijdragen. Als u inhoud bijdraagt of bewerkt via de diensten ("Bijdragen"), worden uw Bijdragen zichtbaar voor het publiek en kunnen ze in de zoekresultaten van zoekmachines van derden verschijnen. Bent u met een account bij Miraheze ingeschreven, dan worden uw Bijdragen aan uw gebruikersnaam gekoppeld. Zo niet, dan worden uw Bijdragen aan uw IP-adres gekoppeld.

  1.3 Privé-wiki's. Sommige wiki's kunnen als privé gemarkeerd zijn, hetgeen betekent dat Bijdragen daarin normaliter niet openbaar worden gemaakt. Het personeel van Miraheze en een klein aantal doorgelichte vrijwilligers hebben als onderdeel van hun rol in het verlenen van onze Diensten wel toegang tot de inhoud van privé-wiki's. Het verlenen of intrekken van toegang tot inhoud op privé-wiki's is voorbehouden aan de makers en beheerders van deze wiki's. U dient zich ervan bewust te zijn dat de wiki-beheerders uw toegang tot de bijdragen die u op een privé-wiki hebt gemaakt kunnen beperken, of zelfs de gehele wiki openbaar kunnen maken.

  2. Door Miraheze verzamelde informatie

  Als onderdeel van de Diensten kunnen wij tijdens uw gebruik van de Diensten de volgende soorten informatie van u verzamelen ("Gebruikersinformatie"):

  2.1 Inschrijfinformatie. Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Diensten moet u een inschrijvingsformulier invullen. In dit inschrijvingsformulier verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord. Uw e-mailadres blijft privé, tenzij u ervoor kiest het te plaatsen op openbare delen van de Diensten, zoals uw profielpagina of de pagina voor bijdragers. Wees terughoudend bij het plaatsen van uw gegevens op openbare delen van de Diensten, want deze zijn voor iedereen beschikbaar en kunnen verschijnen in zoekresultaten van derden.

  2.2 Gebruikersnaam. Tevens wordt u gevraagd een gebruikersnaam aan te maken, aan de hand waarvan kan worden vastgesteld wanneer u bij de Diensten bent aangemeld en waarmee uw Bijdragen aan de Diensten kenbaar worden gemaakt. Nogmaals, uw gebruikersnaam is openbaar en kan verschijnen in de zoekresultaten van derden.

  2.3 Facultatieve gebruikersinformatie: Als ingeschreven gebruiker kunt u ervoor kiezen om meer details openbaar te maken. U kunt uw naam en een persoonlijke website opgeven, uw e-mailadres bekendmaken en over uzelf vertellen op uw profielpagina. Wees terughoudend met wat u op de openbare gedeelten van de Diensten plaatst, want dit is voor iedereen beschikbaar en kan verschijnen in zoekresultaten van derden. Indien verstrekt, kan uw naam door ons worden gebruikt ter identificatie van uw Bijdragen aan de Dienst, en door derden als naamsvermelding voor uw Bijdragen.

  2.4 Gebruiksgegevens Miraheze kan bepaalde gebruiksgegevens verzamelen, zoals uw IP-adres, URL-aanvraag, browsertype en de datum en tijd van een aanvraag. Miraheze kan cookies (zoals hieronder verder beschreven) of andere geautomatiseerde mechanismen gebruiken om deze informatie te verzamelen en kan deze informatie op geaggregeerde of individuele basis verzamelen. Miraheze gebruikt deze informatie voor statistische doeleinden om de diensten te beheren en te verbeteren, misbruik te voorkomen, tendensen te analyseren en uw gebruikerservaring aan te passen. Daarnaast kan Miraheze geanonimiseerde gebruiksstatistieken die kunnen worden afgeleid van deze informatie gebruiken voor marketing-, onderzoeks- of rapportagedoeleinden. Miraheze respecteert de Do Not Track-header en verzamelt geen analytische gegevens van gebruikers die deze functie op hun browser hebben ingeschakeld.

  2.5 IP-adres. Bijdragen van niet-ingeschreven gebruikers worden openbaar aangeduid met het IP-adres van die gebruiker.

  3. Door ondergebrachte wiki's verzamelde informatie

  Hoewel dit beleid van toepassing is op alle bij Miraheze ondergebrachte wiki's, kunnen de beheerders van de ondergebrachte wiki's bijkomende gebruikersgegevens verzamelen. Miraheze bewaart deze gegevens niet. Alle bijkomende Gebruikersgegevens die door een ondergebrachte wiki worden verzameld, moeten worden beschreven op de privacybeleidspagina van die wiki en verzameld met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Als u verneemt dat een wiki in strijd met haar privacybeleid of de wet gegevens verzamelt, stop dan met het gebruik van die wiki en verwittig Miraheze onmiddellijk.

  4. Cookies

  Cookies zijn bestandjes die Miraheze ter opslag op uw computer naar uw browser kan sturen. Cookies vergemakkelijken het gebruik van de Diensten door uw status en voorkeuren op te slaan en deze telkens wanneer u de Diensten gebruikt te verversen. Miraheze kan bijvoorbeeld cookies gebruiken om u bij terugkeer naar de Diensten te herkennen, zodat u uw aanmeldgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren. Om deze aanmeldgegevens te wissen, bijvoorbeeld bij gebruik van een openbare terminal, dient u zich bij uw account af te melden. Hoewel veel browsers het mogelijk maken uw instellingen zo aan te passen dat cookies worden geweigerd of dat u bericht krijgt wanneer cookies worden verzonden, raadt Miraheze u aan cookies ingeschakeld te laten, want door het uitschakelen van cookies kunt u bepaalde functies van de Diensten niet gebruiken of kunnen deze worden verstoord.

  Cookies zijn niet vereist om Miraheze te bekijken, maar zijn voor sommige functies technisch noodzakelijk. Miraheze gebruikt cookies:

  • voor het behouden van de aanmeldstatus, het gebruik van een account en het instellen van voorkeuren; of
  • om ervoor te zorgen dat, wanneer u de door de Britse wet vereiste cookiewaarschuwing heeft gelezen, u deze niet meer ziet; of
  • voor het verzamelen van gebruiksinformatie voor statistische doeleinden. Dit kan worden uitgeschakeld door uw browser zo in te stellen dat deze een Do Not Track-header meestuurt. Het gebruik van deze gegevens is onderworpen aan de beperkingen van paragraaf 7 hieronder.

  Door het enkele feit dat u cookies gebruikt worden er geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

  5. Archivering

  Miraheze kan de via de Diensten verzamelde Gebruikersinformatie onbeperkt bewaren voor restauratie-, archief- of onderzoeksdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden privé gehouden en veilig opgeslagen totdat ze niet langer nodig zijn of geen nut meer hebben.

  Miraheze bewaart individuele gebruiksinformatie gedurende 90 dagen, waarna deze wordt verwijderd.

  6. Communicatie per e-mail

  Miraheze kan u e-mails sturen met nieuws, producten, aanbiedingen, enquêtes of promoties met betrekking tot Miraheze. U kunt ook kennisgevingen van Miraheze ontvangen om u te informeren over wijzigingen in de Diensten, nieuwe diensten of andere informatie met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Indien u geen wervende e-mails van Miraheze wenst te ontvangen, gebruik dan uw pagina Voorkeuren of volg de aanwijzingen voor afmelding in de e-mailberichten die u van ons ontvangt. Wij wijzen u er echter op dat, ook al kiest u ervoor geen reclamemails van Miraheze te ontvangen, u wel de e-mails die verband houden met uw gebruik van de diensten van Miraheze blijft ontvangen (bv. e-mails over vergeten gebruikerswachtwoorden). Op de pagina Voorkeuren kunt u instellen welke e-mails u van Miraheze ontvangt.

  Naast de automatische berichten die door de Diensten worden verzonden, zal het voorkomen dat gebruikers met een geverifieerd e-mailadres met elkaar willen communiceren. Indien u een geverifieerd e-mailadres hebt, kunnen andere gebruikers standaard een speciale pagina ("EmailUser") gebruiken om berichten naar u te sturen en vice versa. Wanneer u EmailUser gebruikt om een bericht te sturen, stuurt Miraheze een e-mail naar de ontvanger van uw keuze met daarin uw e-mailadres en de door u opgegeven inhoud. Wanneer anderen contact met u opnemen, wordt uw e-mailadres niet onthuld. De functie EmailUser kan worden in- of uitgeschakeld op de pagina Voorkeuren.

  7. Delen van gegevens met derden

  Doorgaans deelt Miraheze zonder uw toestemming geen Gebruikersgegevens met derden. Toch kunnen, om uw beleving van de Diensten te veraangenamen, de volgende personen of entiteiten toegang krijgen tot Gebruikersgegevens:

  7.1 Personeel van Miraheze. Het personeel van Miraheze en een klein aantal doorgelichte vrijwilligers kunnen toegang krijgen tot Gebruikersgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Miraheze en om u de Diensten te verlenen.

  7.2 Derde dienstverleners. Miraheze kan Gebruikersgegevens delen met haar externe dienstverleners voor zover dit voor deze externe dienstverleners noodzakelijk is om diensten aan Miraheze te kunnen verlenen.

  7.3 Bedrijfsoverdrachten. Indien Miraheze wordt overgenomen door een ander bedrijf of Miraheze anderszins vrijwel al haar activa overdraagt en/of verkoopt, zal Miraheze alle Gebruikersgegevens die zij in haar bezit heeft overdragen aan het andere bedrijf als onderdeel van de verkoop of overdracht van het bedrijf of de activa.

  7.4 Bescherming van Miraheze en anderen. Wij kunnen Gebruikersgegevens delen wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat vrijgave noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel; om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving; om te voldoen aan een dagvaarding van een derde partij; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Miraheze, onze werknemers, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit betreft ook het ter bescherming tegen fraude uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties.

  7.5 Gegevensanalyse. Miraheze kan uit de Gebruikersgegevens afgeleide en samengestelde anonieme gegevens gebruiken, overdragen en delen met wiki-beheerders, onderzoekers, journalisten, financiers en anderen waarmee Miraheze wenst samen te werken. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens.

  8. Kinderen

  Miraheze beheert geen Diensten die gericht zijn op personen jonger dan 13 jaar, en verzamelt van hen geen persoonsgegevens. Als u een ouder of voogd bent en merkt dat uw kind de Diensten gebruikt, laat het ons dan weten zodat wij de informatie van uw kind kunnen verwijderen.

  9. Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

  Uw gegevens kunnen worden overgebracht naar en onderhouden op servers en databases buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied, waar de privacywetgeving mogelijk minder streng is dan in uw rechtsgebied. Wij wijzen u erop dat wij uw gegevens kunnen overdragen naar en vanuit elke staat, provincie, land of ander rechtsgebied, en deze kunnen verwerken in de Verenigde Staten, Nederland of elders. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met een dergelijke overdracht van uw gegevens.

  10. Afschriften, wijzigingen en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt recht op een digitaal afschrift van alle persoonsgegevens die Miraheze over u heeft opgeslagen. U hebt er ook recht op dat wij alle persoonsgegevens corrigeren die Miraheze heeft verzameld of weergeeft op de Dienst.

  Bovendien hebt u het recht te verzoeken om verwijdering van door Miraheze opgeslagen persoonsgegevens. Wiki-bijdragen vallen doorgaans niet onder deze clausule, want zij vallen onder het toepasselijke inhoudslicentiecontract waaronder u de gegevens hebt ingediend. Met name dient u zich ervan bewust te zijn dat de meeste Creative Commons-licenties vereisen dat Miraheze de auteur van de inhoud vermeldt.

  Om een van deze verzoeken in te dienen, volgt u onze procedure voor het opvragen van gegevens.

  11. Kennisgevingen inzake veiligheid

  U hebt het recht in kennis te worden gesteld van elke inbreuk op de beveiliging van Miraheze waarbij uw persoonsgegevens aan het licht komen. Miraheze zal inbreuken op de beveiliging die wij ontdekken op de website bekendmaken. Indien wij vaststellen dat een inbreuk op de Diensten de persoonsgegevens van een groot aantal gebruikers heeft blootgelegd, zal Miraheze de kwestie bekendmaken door middel van een bericht op alle wiki's. Indien het waarschijnlijk is dat uw gegevens zijn gehackt, en u aan Miraheze uw e-mailadres hebt verstrekt, zal Miraheze u e-mailberichten over de inbreuk sturen.

  Ingangsdatum van dit privacybeleid

  • Dit privacybeleid is van kracht vanaf 2016-12-10.
  • Dit beleid is voor het laatst herzien op 2019-12-30.

  Eerdere versies

  Via de volgende links kunt u eerdere versies van het privacybeleid bekijken.