Di chuyển một wiki tới Miraheze

From Miraheze Meta, Miraheze's central coordination wiki
This page is a translated version of the page Moving a wiki to Miraheze and the translation is 100% complete.
Di chuyển một wiki tới Miraheze
Chào mừng bạn đến với Miraheze, chúng tôi rất vui khi bạn ở đây!

Di chuyển một wiki sang Miraheze không nên là một trở ngại. Cho dù bạn có tự lưu trữ, hay nó tới từ Fandom, hoặc từ bất cứ nhà cung cấp dịch vụ MediaWiki nào khác, việc di chuyển wiki của bạn tới Miraheze thực sự rất dễ dàng. Miễn là bạn có tập tin kết xuất cơ sở dữ liệu (có đuôi 'XML'), đây chắc chắn là điều mà bạn có thể tự làm!

Xuất wiki

Bước đầu tiên trong quy trình này là tạo một tệp kết xuất XML cho wiki của bạn (còn được gọi là tệp kết xuất cơ sở dữ liệu). Tập tin này sẽ chứa tất cả các trang trên wiki của bạn (bao gồm các mô tả hình ảnh của trang người dùng, nhưng không' bao gồm bản thân các tập tin hình ảnh đó). Phương pháp này sẽ khác nhau tùy vào môi trường lưu trữ.

Di chuyển khỏi Fandom

Giao diện yêu cầu tạo kết xuất từ ​​Fandom

Fandom (trước đây gọi là Wikia) cung cấp kết xuất XML của mỗi wiki mà bạn có thể truy cập thông qua [[Special:Statistics]] trên wiki của mình. Xin lưu ý rằng tệp này không được tạo hàng ngày và có thể đã lỗi thời. Nếu nó đã lỗi thời, quản trị viên wiki nên nhấp vào nút "Gửi yêu cầu" ở đó để yêu cầu tạo một bản kết xuất mới hơn. Nếu wiki của bạn không có quản trị viên đang hoạt động, bạn sẽ phải yêu cầu nhân viên Hỗ trợ Fandom tạo một cái cho bạn. Khi đã xong, hãy chuyển sang phần "Nhập wiki".

 Note: Fandom không cho phép đóng wiki (ngoại trừ trong một số trường hợp nhất định như wiki nhỏ, thích hợp), xóa hàng loạt trang hoặc liên kết tới các wiki bên ngoài, không thuộc Fandom trên Trang chính. Chính sách của họ chỉ cho phép tạo một bài đăng công khai về động thái có thể được liên kết đến trên Trang chính. Sau 2 tuần, liên kết tới wiki mới phải bị xóa khỏi bài viết.[1]

Hình ảnh

Nếu muốn, bạn có thể cung cấp cho Miraheze các kết xuất hình ảnh từ Fandom của bạn để chúng tôi nhập. Lưu ý rằng theo Điều khoản sử dụng của Fandom, việc tự động tải xuống hình ảnh là vi phạm Điều khoản sử dụng của Fandom và cũng xin lưu ý rằng hình ảnh không được cung cấp dưới dạng kết xuất XML. Chúng tôi hiểu rằng việc tải chúng xuống theo cách thủ công vẫn hợp pháp nhưng Miraheze không thể hỗ trợ bạn trong quá trình đó. Bạn có thể có các quyền bổ sung theo Điều 20 của GDPR tại Liên minh Châu Âu liên quan đến hình ảnh mà cá nhân bạn đã tải lên do bất kỳ siêu dữ liệu nào liên kết hình ảnh đó với tài khoản của bạn.

Di chuyển từ WikiDot

Việc di chuyển khỏi WikiDot có thể đặt ra một thách thức đặc biệt hơn. WikiDot không chạy MediaWiki, nhưng họ sử dụng giải pháp phần mềm độc quyền không tương thích với MediaWiki.

Một số tập lệnh tồn tại để chuyển đổi các bản sao lưu WikiDot thành các tệp XML tương thích với MediaWiki. Một kịch bản đã được báo cáo là thành công trước đây là tập lệnh này. Lưu ý rằng nó yêu cầu phiên bản Python (2.9) lỗi thời để chạy và đó là tập lệnh shell có thể không trực quan đối với người dùng ít hiểu biết về kỹ thuật.

Xuất qua tập lệnh bảo trì

Nếu bạn có quyền truy cập vào máy chủ và nếu bạn đang di chuyển toàn bộ wiki, cách dễ nhất để làm điều đó là sử dụng tập lệnh bảo trì để xuất toàn bộ wiki của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về dumpBackup.php trên MediaWiki.org. Sau khi bạn có kết xuất cơ sở dữ liệu, hãy chuyển sang phần "Nhập wiki".

Xuất hình ảnh qua tập lệnh bảo trì

Nếu bạn có quyền truy cập máy chủ, bạn có thể sử dụng tập lệnh bảo trì dumpImages.php. Sau khi bạn có kết xuất hình ảnh, hãy chuyển sang phần "Nhập wiki".

Tạo kết xuất thông qua tập lệnh

Nếu những phương pháp này không hiệu quả, bạn có thể sử dụng Công cụ lưu trữ wiki của WikiTeam để tạo một kết xuất XML tải xuống tất cả các hình ảnh có sẵn cùng một lúc. Mặc dù đây là một công cụ hữu ích nhưng xin lưu ý rằng nó dựa vào phiên bản Python lỗi thời để chạy. Chúng tôi không thể đảm bảo nó sẽ hoạt động trên mọi wiki và chúng tôi cũng không thể chạy nó cho bạn. Bạn sẽ phải tự chạy nó và tự chuẩn bị dữ liệu.

Xuất từ ​​trang Đặc biệt:Xuất

Bạn có thể xuất wiki theo cách thủ công bằng cách sử dụng Special:Export. Trang đó tự giải thích, chỉ cần đảm bảo bỏ chọn "Include only the current revision, not the full history" vì hầu hết các giấy phép (chẳng hạn như Creative Commons) đều yêu cầu ghi công nên việc không làm điều đó sẽ gây ra vấn đề pháp lý đau đầu. Mặc dù điều này hữu ích cho các wiki nhỏ hơn hoặc nếu bạn xuất một lượng nhỏ trang, nhưng việc sử dụng giao diện này có thể tẻ nhạt nếu xuất toàn bộ wiki.

Hãy cẩn thận

  • Ngoài công cụ WikiTeam ra, không có phương pháp nào ở đây xuất được tệp hình ảnh. Phương thức này nên được chuyển cho quản trị viên hệ thống để xử lý (thông qua vé Phabricator).
  • Không có công cụ nào trong số này di chuyển tài khoản người dùng.
  • Như mọi khi, mọi dữ liệu được truyền đều phải có bản quyền phù hợp và bạn phải có giấy phép hoặc quyền sở hữu cho phép bạn lưu trữ nội dung tại Miraheze (ví dụ: Creative Commons). Nếu bạn cần thay đổi toàn bộ giấy phép của wiki từ CC-SA sang một số giấy phép khác, vui lòng lưu ý điều này trong yêu cầu tải lên của bạn.

Nhập wiki

Có một số phương pháp để nhập wiki. Nói chung, bạn phải luôn yêu cầu chúng tôi thực hiện nhập nếu bản kết xuất quá lớn vì MediaWiki sẽ hiển thị lỗi nếu quá trình nhập lớn hơn vài kilobyte. Tuy nhiên, nếu bản kết xuất của bạn đủ nhỏ, bạn có thể tự thực hiện mà không cần chúng tôi trợ giúp.

Tự làm

Nếu kết xuất của bạn thực sự nhỏ (dưới vài kilobyte), bạn có thể thử Special:Import trên wiki của bạn (không phải wiki này, Miraheze Meta). Không thể khôi phục hình ảnh được nhập bằng trang đó. Nếu quá trình nhập đủ nhỏ, quá trình nhập của bạn sẽ hoàn tất và bạn sẽ có thể sử dụng wiki của mình.

Nếu quá trình nhập thất bại, xem phần tiếp theo.

 Note: Nếu bạn chọn tự mình thực hiện, bạn sẽ phải tự tải ảnh lên theo cách thủ công. Bạn có thể sử dụng giao diện tải lên thông thường để thực hiện việc này hoặc bạn có thể sử dụng tiện ích mở rộng MsUpload để kéo và thả và tải lên các nhóm ảnh thông qua trình chỉnh sửa wiki.

Để chúng tôi lo

Nhập XML (Nội dung): Nếu tệp kết xuất XML của bạn đủ lớn đến mức MediaWiki có thể sẽ không xử lý được nó trong một khoảng thời gian thích hợp (tệp trên vài kilobyte), bạn sẽ phải yêu cầu một quản trị viên hệ thống nhập nó cho bạn. Để yêu cầu chúng tôi nhập tệp, vui lòng sử dụng Special:RequestImportDump và điền vào biểu mẫu.

Để nhập hình ảnh, vui lòng sử dụng Phabricator (cần có tài khoản Phabricator). Bạn có thể gửi cho chúng tôi tệp hình ảnh của bạn theo một số cách khác nhau:

  • Trong phần mô tả công việc Phabricator, dán liên kết tới nơi có thể tải xuống (ví dụ: Google Drive, Dropbox)
  • Gửi nó tới sre-mediawiki(at)miraheze.org
  • Nếu nó đủ nhỏ, hãy tải trực tiếp lên Phabricator

Trong khi chờ đợi, trong khi chờ quá trình nhập hoàn tất, bạn nên tránh tạo các trang mới có cùng tên với các trang trên wiki cũ của bạn. Điều đó sẽ gây ra xung đột và phiên bản đã nhập của trang sẽ không ghi đè trang mới tạo của bạn. Nếu điều này xảy ra, bản thân bạn cần khôi phục thủ công bản sửa đổi cũ hơn của trang thông qua tab lịch sử để hiển thị phiên bản cũ hơn của trang.

 Note: Chúng tôi vô hiệu hóa mọi chỉnh sửa (bao gồm cả việc tạo tài khoản) trên wiki trong quá trình nhập: Người dùng wiki của bạn cần tạo một tài khoản trên Meta (wiki này!) và sử dụng tên người dùng và mật khẩu đó để đăng nhập vào wiki cho đến khi quá trình nhập hoàn tất hoàn thành.

Xem thêm

Tham khảo