Meta:Wiki creators/cs: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

30 January 2024

19 June 2023

6 June 2023

23 April 2023

  • curprev 15:0415:04, 23 April 2023Zoji talk contribs 7,446 bytes −52 Created page with "Tvůrcům Wiki, kteří do komunity v žádné formě nepřispívali po dobu alespoň tří měsíců, mohou být odebrána jejich práva. Při určování aktivity se berou v úvahu pouze úpravy a akce v logu na Meta Wiki." undo

20 April 2023

16 April 2023

8 April 2023

29 January 2023

9 November 2022

7 July 2022

1 July 2022

20 June 2022

20 March 2022

17 January 2022

14 January 2022

12 January 2022

30 December 2021

28 December 2021

23 December 2021

21 September 2021

20 September 2021

18 September 2021

16 September 2021

12 June 2021

20 May 2021

7 February 2021

18 January 2021

28 November 2020

25 November 2020

13 October 2020

21 September 2020

25 July 2020

17 July 2020

27 June 2020

26 June 2020

25 June 2020

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)