Vanliga frågor

From Miraheze Meta, Miraheze's central coordination wiki
This page is a translated version of the page FAQ and the translation is 39% complete.
Outdated translations are marked like this.
Frequently asked questions

Välkommen till Miraheze – vi är glada över att du är här! Denna sida svara på vanliga frågor som en användare kan ha. If du har mer frågor, var god ställ dem på den gemensamma anslagstavlan.

Den här sidan är ingen policy utan en introduktionsguide. Den refererar till några riktiga policydokument, som Dormancy Policy. Läs de för att ta reda på vilka faktiska policyer som finns.

Allmänt

Vad är det här för ett ställe?

Välkommen till Miraheze! Miraheze är ett s.k. wiki-hotell, vilket betyder att vi är värd för ett antal wikier inom alla ämnen. Notera att ehuru vi är värd för många wikier, så är vi inte officiellt de som sköter dem. Om du har frågor om en wikis lokala riktlinjer, var god kontakta en lokal wiki-administratör.

Miraheze använder MediaWiki, samma mjukvara som driver Wikipedia, vilket låter flera personer redigera samma sida, stödjer syntaxmarkering, illustrationer, och specialeffekter, samt behåller kopior av varje sida vid varje tidigare ögonblick, vilka kan kopieras från eller kan ersätta den nuvarande kopian.

Vi har ett åtagande gentemot våra använder som varit densamma i över sju år. Besök våran huvudsida för mer information.

Vem driver Miraheze?

Till skillnad från många företag och projekt så har Miraheze inte officiellt någon "personal" som driver tjänsten. Istället så drivs Miraheze av en grupp volontärer som handskas med hotellets dagliga drift. Nedan är några av dem viktiga:

 • Stewarder – Stewarder är de högst rankade användarna i en gemensamskapsroll. De är ansvariga för frågor som rör den globala gemenskapen likväl som globala wiki-åtgärder. Till exempel så kan störande beteende i en wiki som inte kan lösas på ett godtagligt sätt av lokala administrativa åtgärder remitteras till stewarder. Du kan kontakta dem via stewardarnas anslagstavla.
 • Systemadministratörer – Systemadministratörer är ansvariga för den tekniska funktionen av Miraheze och för att se till att allt fungerar som det ska.
 • Styrelsen – Styrelsen är Miraheze Limited:s styrande organ. För nuvarande uppehar den full finansiell, bestämmande, och målsättande kontroll över bolaget. För närvarande finns tre ledamöter.
 • Meta-administratörer – Meta-administratörer ansvarar för frågor som rör denna wiki, Miraheze Meta. Meta-administratörer är endast ansvariga för denna wiki.

Vad för sorts wikier är ni värd för?

Miraheze är värd för alla sorters wikier: från små, nära sammanknuta gemenskaper till stora fanbaser och samarbetsprojekt; vi är värd för alla, såvida det tillgodoser våran innehållspolicy.

För närvarande är Miraheze värd för 6554. Du kan läsa en kurerad lista över wikier på Gazetter of wikis, med sammanfattande beskrivningar av wikierna. Många av dessa wikier välkomnar dig att läsa dem och till och med göra bidrag. För en lista över alla wikier som Miraheze är värd för, se Special:WikiDiscover.

Varför heter ni Miraheze?

Vissa av Wikimediastiftelsens servrar var döpta efter stjärnor när en av Mirahezes medgrundare jobbade där. Två specifika servrar hette mira och heze, så sammansättningen av dem två namnet resulterade i vårat namn, "Miraheze!" Både "Mira" och "Heze" är stjärnor.

När det kommer till en officiellt uttalande, så finns det egentligen ingen. Många människor uttalar "Miraheze" olika, dock verkar det allmänt vedertaget vid 2022 att det uttalas "meer-ah-hiis".

Where does your logo come from?

Our logo is inspired by the old design of the MediaWiki logo and the identical nature of each honeycomb cell, symbolizing the ideal of being able to "clone" independent wikis while sharing a beneficial common infrastructure.

Affärsmodell

Hur finansierar ni ert värdskap?

Miraheze är inte vinstdrivande och är helt beroende av donationer från folk som du! Vi visar inte reklam, och inte heller finansieras vi av ett bolag eller en regering, så vi beror helt och hållet på våra generösa donatorer. Var god läs Donera och Finanser för mer information.

Varför visar ni inte reklam?

Folk gillar inte reklam, reklam ger oss inte mer pengar än donationer (och reklam skulle kunna få folk att sluta donera till oss), reklam är en integritetsläcka, och reklam riskerar också påtryckningar från reklambolagen att vi måste ändra på wikiernas innehåll. Vi försvarar våran redaktionella självständighet, och densamma för dem skribenter som jobbar med individuella wikier.

Hur kan jag donera till Miraheze?

Miraheze accepterar för närvarande alla betalningsmetoder som PayPal stödjer. Du kan [$pp klicka här] eller skicka en donation direkt till $donate-mail. För mer information, var god läs Donera eller kontakta Owen.

Kan jag bidra på andra sätt?

Så klart du kan! Vi behöver alltid volontärer, så var snäll och titta till Bidra för mer information. Om du vill lära dig mer så kan du också ställa frågor på den gemensamma anslagstavlan.

Hur många servrar har ni, och vart är era servrar baserade?

Vi har vår egna, fysiska hårdvara där vi inkvarterar dem flesta av våra servrar sedan januari 2022. Vårat datacenter, som vi kallar "SCSVG", är baserat i Stevenage, Storbritannien. Förutom med vår egna hårdvara så huserar vi cacheproxyservrar med OVH och ns1 (namnservrar) med RamNode.

We are in the process of moving to dedicated servers located in the United States, and expect to be done by March 2024.

Du kan få mer information och dokumentation om varenda en av dem i våran lista över servrar och på deras specifika sidor.

Wikier i allmänhet

Hur efterfrågar jag en wiki?

Skapa ett konto först, och gå sen till Special:RequestWiki medans du är inloggad och fyll i formuläret. Var god se till att inkludera mycket information om din wiki så vi kan godkänna den. Wikier som saknar information i deras beskrivningar kan bli nekade.

Hur bekräftar jag att min wiki har blivit skapad?

Om du har en epostadress kopplad till ditt konto borde du få ett meddelande som berättar att din wiki har blivit skapad. Om inte så borde du lägga till en adress till ditt konto, eftersom du blir permanent utelåst från ditt konto om du glömmer ditt lösenord annars. Du kommer också få en wiki-avisering när din wiki har skapats.

Du kan också hålla koll på din förfrågan via wikiförfrågekön. Hotelloggen visar en logg över alla godkända och nekade wikier.

Det finns fall då en wiki inte kan bli skapad, så som när en wiki med samma namn redan finns, när du inte har givit nog med information i din förfrågan, eller när det skulle ha varit emot innehållsriktlinjerna eller någon annan Miraheze-regel att skapa den. I dem fallen kommer en wikiskapare att informera dig via wikiförfrågan.

Vad är min wikis initiala tillstånd?

Vi kommer att lägga till en huvudsida till din wiki, med ett ordval (i ditt valda språk) som är så välkomnande som möjligt, givet att ingen wikimedlem har skrivit något på riktigt än. Vi uppmuntrar dig att redigera det med det material som du vill att en besökare ska se först.

You can also configure which skins and extensions are installed on your wiki by visiting Special:ManageWiki on your newly created wiki.

Vad händer om någonting går fel?

Det här kan tyvärr hända då och då. Behåll lugnet! Titta till din förfrågning i hotelloggen för att vara säker på att din förfrågan registrerades and betjänades. Det snabbaste (och rekommenderade) sättet att rapportera ett problem är genom Phabricator, IRC, eller Discord, men du kan också göra ett inlägg i den gemensamma anslagstavlan eller kontakta en systemadministratör.

Hur överför jag min wiki till Miraheze?

Vi har en hel sida som förklara hur man överför en wiki till Miraheze. I allmänhet so kommer du behöva skicka en XML-dump till oss, och en bilddump om du också vill importera bilder. Var god läs sidan för mer information.

Wikiadministration

Vem äger en wiki?

Wikier har generellt drivits genom enighet inom gemenskapen sedan de tidiga wikigemenskaperna. Detta var fallet med WikiWikiWeb, den allra första wikin, och är också fallet med alla Wikimedia-projekt, inklusive Wikipedia. Därför är Mirahezes ståndpunkt att wikier ägs av gemenskapen och drivs genom konsensus. En enskild person kan inte äga en wiki eller bete sig som en autokratisk diktator.

Wikier borde i allmänhet försöka att ta hänsyn till lokala användare när det är möjligt. Om möjligt borde administratörer och byråkrater också bli valda av den lokala gemenskapen, och lokala gemenskaper borde anta policy baserat på omröstning och enighet inom gemenskapen. Lokala administratörer får ibland extra inflytande när det kommer till wikiadministration. Vissa wikier antar policyer och regler utan att konsultera gemenskapen. Även om det inte är det bästa så kan en sådan policy få bli om den inte seriöst bestridd. Om policyn bestrids så ska byråkrater inte försöka att tysta användarna i fråga utan istället hålla en omröstning inom gemenskapen för att få stöd för policyn. Byråkrater har dock möjlighet att ignorera en sådan överklagan om de anser att den inte bestreds i god tro eller om den bestreds av en användare som försöker att kringgå en långvarig regel för sin egen skull. Stewarder kan ingripa när ett spörsmål inte kan klaras upp på ett lämpligt sätt på begäran av lokala användare eller administratörer. Stewarder kommer först att analysera wikin, dess godkända ämnesområde, och dess regler, och kommer utifrån det bestämma huruvida deras ingripande behövs eller ej.

Vad är konsensus?

Wiktionary definierar "konsensus" som "samstämmighet som uppnås mellan parter av skilda åsikter."

Det är just vad konsensus är – när användare når samförstånd om hur en gemenskap ska drivas. Konsensus handlar dock inte bara om att räkna röster; det handlar om att se vem som för fram det bästa, mest uttänkta argumentet. För exempel, ponera att Användare A blir nominerad till administratör. Användare B, C, och D röstar för men ger ingen anledning varför eller bara säger "Jag gillar hen". Användare E röstar mot och refererar till bevis för att Användare A har varit oförskämd gentemot andra användare förr, att hen har väldigt lite erfarenhet, samt att hen inte är speciellt aktiv. När rösterna ska räknas väger Användare Es röst mycket mer än Användare B, C, och Ds röster, eftersom hen gav bra anledningar för sin åsikt, medan Användare B, C, och D inte gjorde det.

Generellt så är byråkrater ansvariga för att fastställa det lokala konsensusen såvida de inte är inaktiva, i vilket fall en Steward kan göra det i deras ställe på begäran. Byråkrater borde aldrig försöka att köra över gemenskapens konsensus eller förbise den gemensamma viljan p.g.a. personliga åsikter. Situationerna då gemensamt samförstånd kan ignoreras är väldigt begränsade, så som i dem extrema fallen då konsensusen skulle ha lett till fara eller instabilitet i gemenskapen, eller när det föreligger bekymmer om röstningsprocessen eller oro för marionettkonton, o.s.v. I dem fallen borde hjälp begäras från en Steward. Om gemenskapen är missnöjd med utkomsten av ett beslut borde de bestrida det. Om gemenskapen fortfarande känner att konsensusen runt frågan feltolkats kan de kontakta Stewarder, som kommer försöka att medla i frågan.

Vad är Stewardarnas roll inom wikier?

Stewarder är användare som väljs av den globala gemenskapen i stort, för att assistera wikier med dem problem som de stöter på, samt att utföra avancerade uppgifter (så som att radera stora sidor, kontrollera IP-adresser, Översikt, tilldela befogenheter på wikier utan byråkrater, o.s.v.) och agera som administratörer/byråkrater på wikier utan aktiva administratörer/byråkrater. Stewarder försöker undvika att lokala ingripanden om möjligt. Om ett problem kan lösas lokalt försöker Stewarder att inte göra någon åtgärd och istället låta lokala administratörer sköta det. Stewarder medlar väldigt sällan (om någonsin) i redaktionella konflikter, såvida inte problemet eskalerar till ett sådant skede att globala regler såsom Uppförandekoden bryts, eller om frågan har eskalerat till hotelser.

Stewarder borde inte vara dem första personerna som du kontaktar om du har ett problem på en wiki, om inte problemet är så allvarligt att det bryter mot globala regler eller om du känner dig obekväm med att ta upp frågan med lokala administratörer p.g.a. rädsla för repressalier. Stewarder kan kallas in på användarnas begäran om lokala administratörer inte klarar upp t.ex. en uppförandedispyt inom en rimlig tid.

Stewarder förväntas agera i gemenskapens bästa intresse, efter att ha efterforskat vad gemenskapen är och hur den funkar. De är inte enskilda skiljedomare eller diktatorer heller. Om det finns klagomål rörande hur en Steward har bedömt och tolkat en fråga, var god låt det komma till allmänhetens kännedom via Stewardarnas anslagstavla. Individuella Stewardåtgärder står under konsensusen mellan Stewardarna, och även Stewardarnas konsensus måste präglas av den globala Mirahezegemenskapens vilja och dem regler som användarna har antagit.

Som ovan nämnt, så agerar Stewarder byråkrater på wikier utan lokala byråkrater. Detta betyder att de har befogenhet att befordra och degradera administratörer och byråkrater utan lokala byråkrater samt utföra administrativa uppgifter. Globala systemoperatörer hjälper Stewarder med vissa administrativa uppgifter som rör kontravandalism inom alla wikier.

Till vilken grad är wikier självständiga?

Mycket likt Wikimedia så tillåter Miraheze lokalt självstyre och självständighet. Alla wikier är givna självständighet i att agera så som deras lokala gemenskaper önskar, så länge de håller sig till dem globala reglerna. Wikier är fria att välja sina egna ledare, anta sina egna regler, m.m. Stewarder och andra globala tjänstepersoner lägger sig väldigt sällan i lokala angelägenheter, såvida de inte bes att göra det eller en överträdelse av dem globala reglerna sker. Till skillnad mot andra wikihotell som med tvång kan göra åtgärder som går mot den lokala gemenskapens vilja, kommer Stewarder inte att göra så om inte, igen, det har skett en överträdelse av globala regler.

Notera att ehuru gemenskaper är självstyrande, så är de inte helt självständiga. Alla wikier är underkastade våra globala regler samt brittisk lag. Vissa wikier tror felaktigt att de inte berörs av våran integritetspolicy, användningsvillkor, eller dylikt. Detta är inte fallet. Miraheze har regler som antogs av användare och lagliga skyldigheter, så medans wikier är fria att göra som de vill för det mesta so måste de följa våra globala policyer.

Privata wikier

Hur privat är en privat wiki?

En privat wiki kan bara läsas och redigeras av dess medlemmar. För att tillåta någon att läsa och redigera din wiki, var god gå till Special:UserRightsdin wiki (inte denna wiki, Miraheze Meta, vilkens rättigheter endast är redigerbara av lokala administratörer) och skriv in en registrerad Mirahezeanvändares namn för att lägga till den användaren till member-gruppen på din wiki.

Om du inte ser användarnamnet för den person som du vill lägga till din wiki, betyder det att hens konto inte finns till lokalt. Var god be hen att besöka din wiki så att vårat inloggningssystem kan skapa ett lokalt konto för hen.

Under väldigt sällsynta omständigheter kan Stewarder, systemadministratörer, och Trust and Safety titta till privata wikier. Detta sker nästan alltid för att se till att globala regler och lagliga skyldigheter efterlevs, eller för att felsöka ett problem på wikin.

Varför kan alla se huvudsidan av min privata wiki?

Huvudsidan är som regel alltid offentlig. Du kan gå om denna regel genom att lägga ditt huvudinnehåll på någon annan sida (säg, "Riktiga huvudsidan"), och sedan redigera din huvudsida så att den omdirigerar dit:

#REDIRECT [[Riktiga huvudsidan]]

Förfrågningar om wikiadministration

Vad är ManageWiki?

ManageWiki är ett speciellt verktyg som låter wikibyråkrater redigera wikins lokala inställningar utan att en systemadministratör måste göra det åt dem. Den är indelad i fem sektioner: kärninställningar, ytterligare inställningar, förlängningar och UI-teman, tillstånd och namnrymder. ManageWiki är ett väldigt kraftfullt verktyg, så snälla, var försiktig med vem du ger rätt att använda det. För mer information, var god läs sidan om ManageWiki.

Vad är Phabricator?

Phabricator är ett system som wikibyråkrater använder för att rapportera tekniska fel till systemadministratörer eller för att efterfråga ändringar av inställningsvariabler som inte är tillgängliga via ManageWiki. Phabricator är inte till för allmänna hjälpförfrågningar såsom hjälp med CSS, utan endast för tekniska problem. För allmän hjälp, se Hjälpcentrumet.

Phabricator är separat från MediaWiki, vilket är den mjukvara som driver din wiki, men står ändå under Mirahezes kontroll.

Var god läs sidan om Phabricator för en guide om hur du loggar in till Phabricator. Det är rätt enkelt i allmänhet. Klicka på MediaWiki-loggan på inloggningssidan för att loggas in till Miraheze.

Varför har inte min wiki samma funktioner som andra wikier?

Alla nya wikier har en sedvanlig standardinstallation av MediaWiki som kan fatta dem funktioner du eftersöker. Många personer har skrivit tillägg till MediaWiki som förlänger MediaWiki och lägger till nya funktioner, men de flesta av dessa är som standard inte aktiverade på nya Miraheze-wikier. Några populära tillägg tillåter:

 • Ytterligare funktioner i MediaWikis metaspråk
 • Konstruktion av listor över sidor på din wiki, vilka kan läggas in i en sida
 • Hjälpsamma sätt att länka till ytterligare media från andra webbsidor, så som Google Maps
 • Översättning av sidor
 • Användning av ett system för sociala profiler

The page Extensions describes extensions that are pre-enabled on your wiki, extensions you can enable yourself via ManageWiki, and extensions we won't add for privacy, security, and other reasons. Check that page out to see how to request extensions not in ManageWiki.

How do I change my logo or favicon?

Please check out the ManageWiki help page for details on how to make the change.

How can I get a custom domain for my wiki?

If you don't want your wiki to use a miraheze.org subdomain, you can request we change the domain name to any domain you own and point to us. Please see Custom domains for more information.

How do I get a backup of my wiki?

If you are a local administrator, you can go to Special:DataDump on your wiki and request a backup.

For more details, please see Backups.

How do I make my wiki read-only?

For making your wiki read-only from everyone (including yourself) for specific periods of time, you can enable the "ProtectSite" extension in ManageWiki.

For making it read-only to specific users/groups only, you can utilise the ManageWiki/permissions feature.

How can I remove a bureaucrat from my wiki?

Bureaucrats are the highest-ranking officials of a wiki. If you wish to remove a bureaucrat, please request that on the Stewards requests page. You must have a valid reason, such as abuse, resignation, or there must be consensus in the wiki to do so. The Steward will want evidence (such as specific edits) that shows you are not just asking them to take one side in a clash of personalities.

Bureaucrats can also change ManageWiki permissions to empower them to remove other bureaucrats, including you. Note that this change should not be done without community consensus. If Stewards feel a bureaucrat demotion was unjustified, they reserve the right to revert the demotion and may take local action to resolve any issues.

Can I use CheckUser and Oversight?

Stewards have the sole authority to delegate these rights to other users but generally speaking, the Steward body feels that it can handle all of these requests in a timely manner. CheckUser and Oversight may be locally granted following a local election that meets the requirements for Stewardship. Please see their respective pages for more information.

 • If you require Oversight of an edit, please privately contact a Steward via email to stewards(at)miraheze.org, Discord or IRC. DO NOT REQUEST THIS IN PUBLIC!
 • Where CheckUser assistance is needed, you may request help on the Steward requests board in most cases. If you are not comfortable requesting help publicly, or you believe private information is involved which you should reveal, please contact the Stewards via the above methods.

I just enabled an extension or changed a setting but I don't think it is working, what should I do?

Please try turning the extension off and on again or re-saving the configuration change and then wait a few minutes. If you are still having an issue, please ask for help on Phorge and we will try to get it working as soon as possible.

How do I change my wikis license?

To change your wikis license, you must go to Special:ManageWiki/settings and switch to the editing section. There, look for Content Licensing, click the dropdown menu below it, and select the license you want.

If you do not see your desired license, please request it to be set on Phorge.

How do I add infoboxes?

Your new wiki starts blank, without any templates — and infoboxes are, usually, the most important ones. See this in-depth guide about infoboxes and how to create and use them.

How do I make my wiki appear in search engines?

To make your wiki indexed by search engines, like Google, Bing, etc, you'll need to register a search console with the search engine and set up WikiSEO, then optimize your wiki to rank higher in results.

Stängda wikier

Hur stängs en wiki?

A wiki closes (becomes inactive) when you go to Special:ManageWiki and tick the Closed button. It is reopened when you return to Special:ManageWiki and uncheck this button.

A wiki is also automatically after a period of inactivity, as specified by the Dormancy Policy. Read the actual policy document rather than relying on this summary. The Dormancy Policy went into effect on 5 January 2016 and applies to all wikis.

If you have perused a closed wiki and believe you could take it further, please go to Requests for reopening wikis.

How do I move my wiki?

Exporting pages from a wiki, such as to a mirror site or to a host other than Miraheze, is the reverse of importing pages from another wiki onto your Miraheze wiki.

If your wiki consists of a small number of pages, Special:AllPages list them. You can copy this list and paste it into the Special:Export page to produce a content dump in XML format.

If your wiki is larger, Miraheze can provide assistance. You should request this assistance by opening a ticket on Phorge.

If the target host does not use the MediaWiki software, the pages may require conversion into the format that the target host uses. Miraheze cannot help you with that.

Övrigt

Where can I find your configuration?

We have a GitHub organisation where we store our Puppet configuration, extensions, MediaWiki install and other code.

The config for wikis can be found in the mw-config repository.

Why can't I access the site using HTTP?

HTTP is prone to attacks and your connection can be eavesdropped by anyone who knows how to. For your safety, we use HTTPS to secure your connection between your browser and our servers.

I've got an issue with a user or wiki

If you've had issues with users or wikis, there are steps you can take to settle the dispute. Please try to remain civil and calm at all times. All users are bound to the Code of Conduct. No one is above it, including wiki administrators and Miraheze's own volunteers. Incivility will not be tolerated at all.

If it's a user

 1. Talk to them
 2. Raise the issue to a local wiki administrator. On this wiki (Miraheze Meta) only, you can use Administrators' noticeboard.
 3. If there is no resolution and the problem you're facing involves violations of the Code of Conduct, please email stewards(at)miraheze.org. Stewards will investigate the matter and bring a satisfactory resolution.

If it's a wiki

 1. Please raise all local issues with local wiki administrators first.
 2. If there are still issues or if the issue involves a severe violation of our global policies, and you do not feel comfortable contacting the wiki's administrators, you may contact a Steward for help either on the Steward requests board or via email to stewards(at)miraheze.org. If you are reporting violations of the Content Policy or other global policies, please make sure to include plenty of evidence.

Editorial disputes usually are not resolved by Stewards. Stewards will always defer editorial disputes to local administrators. Coming to Stewards attempting to get them to overturn a local decision will not work.

Har du fortfarande frågor?

Har du fortfarande frågor som inte har besvarats här, kan du ställa dem på gemenskapens anslagstavla eller kontakta oss.