Συχνές ερωτήσεις

From Meta
This page is a translated version of the page FAQ and the translation is 40% complete.

Αυτή είναι μια συλλογή από μερικές Συχνές ερωτήσεις για το Miraheze.

Αυτή η σελίδα δεν αποτελεί ένα έγγραφο πολιτικής, αλλά ένα εισαγωγικό οδηγό. Γίνονται αναφορές, όμως, σε κάποια που είναι όντως έγγραφα πολιτικής, όπως για παράδειγμα η Πολιτική Αδράνειας. Αναφερθείτε σε αυτά τα συγκεκριμένα έγγραφα για να δείτε ποιες είναι όντως οι πολιτικές αυτές.

Γενικά

Τι είναι αυτός ο τόπος;

This is a collection (a "farm") of wikis. A wiki is a website oriented toward collaborative editing with instant, worldwide publication. Miraheze uses the MediaWiki software, which lets several people edit the same page, supports highlighting, illustrations, and special effects, and retains a copy of every page at every point in the past, which can be copied from or can replace the current copy. Wikipedia is the most famous wiki.

Our main page states our commitment when running this site.

Ποια είναι αυτά τα άτομα;

Miraheze users are known only by their user names. A person uses the same user name on all of Miraheze's wikis. During registration, you pick your own user name. A Miraheze user may elect to disclose their own identity, however disclosing someone else's identity without their permission is a serious violation. Here are a few important roles:

 • Stewards - They are responsible for matters concerning the global community as well as any global wiki actions; for instance, disruptive behavior on your wiki that you might not resolve sufficiently by your own administrative action there. You can contact them at the Stewards' noticeboard.
 • System administrators - They are responsible for the technical functioning of Miraheze and making sure everything is working as intended.
 • Meta Administrators - They are in charge of matters involving this wiki, "Meta". Meta administrators are only in charge of this wiki.
 • Board of Directors - It is the governing body of Miraheze Limited. Currently, it mains full financial, decision and goal making authority for the company. There are currently 2 directors.
 • The Miraheze community itself — all users, to the extent that they care to participate — assemble at the Community noticeboard, where you can discuss anything related to Miraheze, the community and observations on which you would like others' opinions.

Τι είναι αυτά τα wikis;

There are currently 5385 hosted at Miraheze. You can see some wikis at Gazetteer of wikis with an author-created thumbnail description of the wikis. Many of these wikis welcome you to read them or even make contributions. For a list of all wikis hosted you can see Special:WikiDiscover.

Γιατί ονομάζεστε Miraheze;

Why not? Incidentally, a lot of people pronounce Miraheze differently.

For those who like to know, Miraheze is a mash up of Mira and Heze which are both stars.

Επιχειρηματικό μοντέλο

Πώς χρηματοδοτείτε τη φιλοξενία των wikis?

Miraheze is a non-profit and entirely depends on donations from others. We do not have ads, nor are we financed by a company or a government, so we depend on our donors. Please see Donate and Finance for more information.

Γιατί δεν έχετε διαφημίσεις;

People dislike ads, ads won't gain us more money than donations (and ads could induce people to stop donating to us), ads are a privacy leak, and ads raise the risk of pressure from the companies doing the advertising that we adjust the content on wikis. We defend our editorial independence, and that of authors working on individual wikis.

Πώς μπορώ να γίνω δωρητής στο Miraheze;

Miraheze currently accepts all payment methods accepted by PayPal. You may click here or send a donation directly to donate(at)miraheze.org. For more information, please see Donate or contact Owen.

Μπορώ να συνεισφέρω με άλλους τρόπους;

We would love that! Please see Contributing for more information.

Πόσους διακομιστές έχετε και πού βρίσκονται οι διακομιστές σας;

Since January 2022, we have our own physical hardware where we host most of our servers. Our datacentre which we call SCSVG is located in Stevenage, United Kingdom. Other than our own hardware, we also host cache proxy servers with OVH and ns1 (nameservers) with RamNode.

You can see more information and documentation about each of them on our list of servers and on their specific pages

Το δικό σου wiki

Πώς μπορώ να αιτηθώ ένα wiki;

First, create an account, then go to Special:RequestWiki while logged in, and fill in the form.

Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το wiki μου έχει δημιουργηθεί;

Your request should appear in the Farmer log and request wiki queue. When someone takes up your request and creates your wiki, this should be visible, too, in the Farmer log. In addition, you will receive a notification when the request is accepted or declined.

There are some cases where a wiki can't be created, such as when a wiki with the same name already exists, when you didn't provide enough information in your request, or when creating it is against either the Content Policy or any other Miraheze policies. In this case, you will be advised on the request and in some cases, also on your user talk page.

Ποια είναι η αρχική κατάσταση του νέου μου wiki;

We will put a Main Page on your wiki, with wording (in your chosen language) that is as inviting as possible, given that no wiki member has written anything real yet. We encourage you to edit this with whatever material you want a visitor to see first.

Τι γίνεται αν κάτι πάει στραβά;

This unfortunately can happen from time to time. Stay calm! Check your request in the Farmer log to be sure the request got into the log and was serviced. The quickest (and recommended) ways to report an issue are Phabricator, IRC, Discord, but you can also leave a message on the Community noticeboard, or contact a system administrator of your choice. If you were shown an error message when you tried to view your wiki, or tried to take an action that should have been allowed, copy this information and include it in your report.

How do I transfer my wiki to Miraheze?

We have an entire page which explains how to transfer your wiki to Miraheze. Generally, you will need to send an XML dump to us, and an image dump if you also want to import images.

MediaWiki

Πρέπει να μάθω το MediaWiki;

Most of what happens on a Miraheze wiki is dictated by the MediaWiki software. If you began by editing your wiki's Main Page, then what you type would be visible by every visitor. However, to make your wiki attractive, with highlighted text, headings, sidebars, infoboxes, illustrations, and dynamic effects, you will need to add mark-up as specified by MediaWiki although through the Special:ManageWiki/extensions page you can enable 'Visual Editor' which is a 'what you see is what you get' style editor.

A good introduction to MediaWiki is at the MediaWiki help center. A few recurring questions are answered below.

Πώς μπορώ να προσδώσω ένα ξεχωριστό στυλ στο wiki μου;

Every web page is "rendered" on the reader's screen according to a Cascading Style Sheet (CSS). Your wiki will have a document named MediaWiki:Common.css. It contains not text but rendering commands in a special language. For example, to make every second-level section header come out in green, include this command:

H2 { color: green }

If you can write code in JavaScript, you can do more powerful things, such as rearrange elements on the page or make the size of an element depend on the size of the window being used to view the page. Code placed in MediaWiki:Common.js takes effect for all users and all pages of your wiki (provided the user has not disabled JavaScript).

Πώς κάνω εισαγωγή (import) περιεχόμενο στο wiki μου;

To import a single page from another wiki, use Special:Export on that wiki to obtain an XML dump of the page. Then add it to your wiki using your wiki's Special:Import.

To import some or all the pages from some other wiki, get an XML dump of those pages and fill out the form at Special:RequestImportDump.

To import images, please fill out this form on Phabricator

For more details, please see Import.

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω infoboxes στο wiki μου, όπως έχει η Wikipedia;

As above, use Special:Export on Wikipedia to get an XML dump of the template, then install them into your wiki with your Special:Import page. Be sure to click the "Include templates" button before export!

Templates with advanced features, such as the show/hide toggle, need special CSS code. View the source of Wikipedia:MediaWiki:Common.css, copy the sections that start with .infobox, and add this code to your wiki's MediaWiki:Common.css page.

When making changes to your wiki that involve several pages, don't just refresh the page but "hard refresh" it (Ctrl-F5 on Firefox) to ensure that your computer discards any old versions of any of the pages it may have saved in its page cache.

For more information you can read this guide

Πώς μπορώ να κάνω μια ειδοποίηση να εμφανίζεται στην κορυφή κάθε σελίδας;

Add the notice you want to see on the MediaWiki:Sitenotice page of your wiki.

If you have had previous content in the sitenotice, don't just edit MediaWiki:Sitenotice but also make a change to the MediaWiki:Sitenotice_id page — You can just keep increasing numbers 1, 2, 3, and so on. This is how MediaWiki remembers that you have changed the Site Notice after a given user dismissed your previous notice.

You can put, in MediaWiki:Anonnotice, a message-of-the-day to be given to visitors who are not logged into Miraheze. These notices are not dismissable.

Πώς μπορώ να αλλάξω την κατάσταση (status) του wiki μου;

Your wiki has a Special:ManageWiki page that gives you control over your wiki. This page lets you:

 • Change the language of your wiki (which affects the language of the messages that are built into MediaWiki). Any editor can type anything into a page of a wiki, in any language, no matter what you declare is the official language of your wiki.
 • Mark your wiki private, or mark it public again.
 • Mark your wiki closed (inactive), or reactivate it.
 • For a full list of features and tips on use, please see our ManageWiki help page.

More complicated changes not listed require you to make a request. We are working on making it possible for users to change these themselves.

Γιατί βρίσκομαι στη σελίδα Special:ListUsers ενός άλλου wiki;

(Or, you may ask, Who are all these people listed as users of my wiki?) A person's registered user name is the same on every Miraheze wiki the person visits. Every time you view a Miraheze wiki while being logged in to any other Miraheze wiki, your user name is attached to the local wiki, and therefore to its user list. You can see all wikis a user is registered on via CentralAuth.

Γιατί υπάρχουν αρχεία Wikimedia Commons στο wiki μου;

All Miraheze wikis begin with Instant Commons enabled, which gives wikis outside the Wikimedia Foundation access to media in Wikimedia Commons. When you use Special:Upload to add a photo to your wiki, the response suggests that the photo is already uploaded! This simply means there is a photo in Wikimedia Commons by the same name. You can use that photo immediately. Or, if you prefer your own photo, you can complete the upload. That name, on your wiki, will now refer to your photo.

If you would like to disable InstantCommons, go to "Special:ManageWiki/settings", then click on the "media" section, then unselect "Enable Wikimedia Commons Files" and then click the "submit" button under the "submit" section.

Τι συμβαίνει με την Κύρια Σελίδα μου;

The main page of every wiki on Miraheze is subject to the following special conditions:

 • It can be read by everyone even if the wiki is private (see below)
 • Users on mobile devices cannot tap section headers to get the section to expand. This means that mobile users can only see the section headers on the main page.

One way around both special conditions is to have your Main Page redirect to another location (see below). Alternatively, one may simply remove section headers from their Main Page entirely. However, for users who wish to still use the main page and have section headers, there is a way to do this by using HTML divisions. Please refer to this guide for more details.

Πώς μπορώ να αλλάξω το όνομα της Κύριας Σελίδας μου;

Visit MediaWiki:Mainpage in your wiki. You will see "Main Page" or your language's default main page. Click Edit. Decide which page, which it has to be a page that has been created, should be your new main page, and put that page's name. After verifying you entered correct page name, save it.

Ιδιωτικά wiki

Πόσο ιδιωτικό είναι ένα ιδιωτικό wiki;

A private wiki can only be viewed and edited by its members (as well as Miraheze Stewards, System Administrators and Trust and Safety, however this will only be done if necessary). You can go to your wiki's Special:UserRights and enter the name of any registered Miraheze user to put that user in the member group on your wiki.

Γιατί μπορούν όλοι να δουν την Κύρια Σελίδα στο ιδιωτικό μου wiki;

This one page is always public, by rule. You can get around this rule by putting your main content on some other page (say, "Real Main Page"), then edit your main page to redirect it there:

#REDIRECT [[Real Main Page]]

Αιτήματα διαχείρισης wiki

Τι είναι αυτό το «Phabricator»;

Phabricator is a system by which wiki owners can ask for technical assistance from Miraheze system administrators. Phabricator means you don't have to direct your request to a single system administrator, and deal with the possibility that that person is vacationing or has quit. Phabricator remembers requests and lets anyone volunteer to satisfy the request. It makes it less likely that requests get lost or ignored.

Phabricator is seperate to the MediaWiki software, which is the software powering your wiki, but it is still under the control of Miraheze.

You have to log into Phabricator, but if you are already logged into Miraheze, this is automatic if you press the button with the MediaWiki logo.

The page Request features has an overview of requesting help, including the types of requests you can make.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω τα κόλπα που μπορώ να κάνω σε άλλα wiki;

Your new wiki will have an ordinary installation of MediaWiki. Many people have written extensions to MediaWiki but most of these, by default, are not installed on new Miraheze wikis. Some popular extensions enable:

 • Uploading of audio files in the .MP3 format
 • Writing alternative renderings, to be chosen at random
 • Additional functions in the MediaWiki meta-language
 • Assembling lists of pages on your wiki, which can be inserted into a page
 • Helpful ways of linking to additional media from other websites, such as Google Maps

The page Extensions describes extensions that are pre-installed on your wiki, extensions you can request to be added, and extensions we won't add for privacy and other reasons. Request features describes the process by which you may request an extension be installed the Miraheze wiki farm, and this feature request form on Phabricator will allow you to request an extension be installed on the farm. It will help if you can state the exact name of the extension you want to be added to your wiki or link to its page on MediaWiki.org.

Πώς μπορώ να αλλάξω το λογότυπο ή το favicon μου;

If you don't like the yellow-and-tan Miraheze logo, and have custom artwork, you can install it as the logo and/or favicon for every page of your wiki. Please see the ManageWiki help page for details on how to make the change.

Πώς μπορώ να αποκτήσω έναν προσαρμοσμένο τομέα (custom domain) για το wiki μου;

Your wiki does not have to be a sub-domain of miraheze.org. It can be any web address that you are able to acquire. There is more information about this at Custom domains. If this is what you want to do, see Request features to make a request.

Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα αντίγραφο ασφαλείας του wiki μου;

All Miraheze wikis are backed up using Tech:Bacula, but if you are an administrator, you can use Special:DataDump on your wiki to get an XML dump immediately.

For more details please see Backups.

Πώς μπορώ να κάνω το wiki μου μόνο για ανάγνωση (read-only);

For making your wiki read only from everyone (including yourself) for specific periods of time you can enable the "ProtectSite" extension in ManageWiki.

For making it read-only to specific users/groups only you can utilize the ManageWiki/permissions feature.

Πώς μπορώ να αφαιρέσω έναν 'γραφειοκράτη' από το wiki μου;

Bureaucrats are the highest-ranking officials of a wiki. Normally, it requires a request to a Miraheze steward to remove a bureaucrat. You must have a valid reason, such as abuse, or there must be consensus in the wiki to do so. The steward will want evidence (such as specific edits) that shows you are not just asking them to take one side in a clash of personalities.

Apart from moves against a specific user, you can use ManageWiki/permissions to empower a set of users on your wiki to remove bureaucrats. However, if bureaucrats can remove each other, other bureaucrats can remove you.

Μπορώ να έχω δικαιώματα Oversight ή CheckUser;

Stewards have the authority to delegate these rights to other users, but generally speaking the Steward body feels that it can handle all of these requests in a timely manner.

 • Oversight allows edits to be hidden further from the permanent historical record. It is sometimes necessary when the mere disclosure of information violates someone's rights, and it will not suffice to undo the edit but leave it in the history. For example, if the name of a page discloses personal information or is libelous, it will not suffice to just delete the page. This is similar to the Revision Deletion function available to local administrators but with Oversight it can only been seen by a very limited group of Stewards and Staff.
 • CheckUser discloses the IP address and other device information from which a user is reaching Miraheze wikis. It can sometimes provide evidence that several users vandalizing a wiki are in fact a single person or potentially connected.
 • If you require Oversight of an edit, you should where possible use IRC and privately message Stewards or use Discord and type @Stewards to get the attention of a Steward. Please do not post any information publicly. If a Steward does not respond, you may email stewards[at]Miraheze[dot]org.
 • Where CheckUser assistance is needed, you may request help on the Stewards' Noticeboard in most cases. If you are not comfortable requesting help publicly or you believe private information is involved which you should reveal, please contact the Stewards via the above methods.

I just enabled an extension or changed a setting but I don't think it is working, what should I do?

Please try turning the extension off and on again or re-saving the configuration change and then wait a few minutes. If you are still having an issue, please ask for help on Phabricator and we will try to get it working as soon as possible.

Κλειστά wikis

Πώς κλείνει ένα wiki;

A wiki closes (becomes inactive) when you go to Special:ManageWiki and tick the Closed button. It is reopened when you return to Special:ManageWiki and uncheck this button.

A wiki can also be closed by stewards or automatically after a period of inactivity, as specified by the Dormancy Policy. Read the actual policy document rather than relying on this summary. The Dormancy Policy went into effect on 5 January 2016 and applies to all wikis.

If you have perused a closed wiki and believe you could take it further, please go to Requests for reopening wikis.

Πώς μπορώ να μετακινήσω το wiki μου;

Exporting pages from a wiki, such as to a mirror site or to a host other than Miraheze, is the reverse of importing pages from another wiki onto your Miraheze wiki.

If your wiki consists of a small number of pages, Special:AllPages lists them. You can copy this list and paste it into the Special:Export page to produce a content dump in XML format.

If your wiki is larger, Miraheze can provide assistance. You should request this assistance by opening a ticket on Phabricator.

If the target host does not use the MediaWiki software, the pages may require conversion into the format that the target host uses. Miraheze cannot help you with that.

Λοιπά θέματα

Πού μπορώ να βρω τη διαμόρφωσή σας;

We have a GitHub organization where we store our Puppet configuration, extensions, MediaWiki install and other code.

The config for wikis can be found in the mw-config repository.

Γιατί δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας HTTP;

In the original HyperText Transfer Protocol (HTTP), pieces of a request to, or a response from, a web server flowed over the wire or wireless network in plain text that it was easy for anyone to read. HTTPS is a protocol that scrambles each packet to make it harder to intercept. Wikipedia and its sister projects switched to HTTPS in 2015. We too support only HTTPS, to keep private information secure and to protect users against downgrade attacks. In addition, we require that Miraheze wikis with custom domain names have a valid SSL certificate.

There are proxy websites that give you access to HTTPS websites using HTTP, but we do not recommend or support their use.

Έχω ένα πρόβλημα με έναν χρήστη ή ένα wiki

If you've unfortunately had issues with users or wikis then there are steps you can take to settle the dispute. Please try and remain civil and calm at all times.

Εάν πρόκειται για χρήστη

 1. Talk to them
 2. Raise it with an admin. On this wiki (meta.miraheze.org) only, you can use Meta:Administrators' noticeboard.
 3. If there is no resolution, you should then read the Code of Conduct. If it's a CoC issue, then email conduct[at]Miraheze[dot]org.

Εάν πρόκειται για wiki

 1. Raise the issue with local wiki staff first
 2. If there are still issues then you should ask a Steward for help either on their Noticeboard or via stewards[at]Miraheze[dot]org for enforcement under the Content Policy or other Global Policy.

Εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις;

If you have any questions that this FAQ does not answer, feel free to ask at Community noticeboard or contact us.