Chính sách về việc wiki không hoạt động

  From Miraheze Meta, Miraheze's central coordination wiki
  This page is a translated version of the page Dormancy Policy and the translation is 39% complete.
  Outdated translations are marked like this.

  In the event of any differences in meaning between the original English version and a translation, the original English version takes precedence.
  Shortcut:
  DP

  Chính sách này được chỉnh sửa lần cuối vào: 2023-01-20.

  Không hoạt động

  Một "wiki không hoạt động" là một wiki mà không có hoạt động nào[1] được thể hiện trong khoảng thời gian 60 ngày hoặc dài hơn. Các wiki không hoạt động được cho là không hoạt động (theo đúng cái tên của nó thôi) và bởi vì nó vẫn dùng tài nguyên máy chủ, nên chúng tôi cần phải đóng (hoặc xoá) nó. Sau 45 ngày, một thông báo toàn trang (site notice) có thể được đặt trên wiki để nhắc người dùng phải hoạt động hơn. Sau khi thông báo này được đặt ít nhất 15 ngày (tối thiểu 60 ngày không hoạt động), wiki sẽ bị tự động đóng/khoá (làm nó chỉ đọc). Các hành chính viên (bureaucrat) của wiki sẽ được thông báo trên trang thảo luận của họ (trên wiki bị ảnh hưởng) và email (nếu họ đặt email được xác nhận trong Đặc_biệt:Tùy_chọn). Và việc nhận chủ wiki mới (xem #Nhận_chủ_mới) sẽ được tiến hành 2 tuần sau khi bị đóng. Nếu không có ai nhận làm chủ mới của wiki trong ít nhất 120 ngày sau khi wiki bị đóng (tối thiểu 180 ngày / 6 tháng không hoạt động), và nó vẫn không hoạt động, nó sẽ bị đánh dấu là bị xóa. 2 tuần kể từ đó, nó sẽ đủ điều kiện cho xóa vĩnh viễn.

  Thời gian trước khi đi đến chu kỳ tiếp theo (sử dụng -> không hoạt động -> bị đánh dấu không hoạt động -> bị đóng/khóa -> bị xóa) có thể tăng nếu các thông báo không được đặt phù hợp. Người dùng sẽ có một khoảng thời gian tối thiểu sau mỗi thông báo để giải quyết nếu họ muốn. Sau đây là một bảng để tham khảo:

  Stage Minimum time since last notice Minimum total time Minimum time if 0 contributions
  Wiki Created N/A N/A N/A
  Inactive Warning 45 45 30
  Closure 15 60 N/A
  Eligible for deletion 120 180 60
  Deleted (when required) 14 194 60

  Wiki không có đóng góp

  Wiki mà không có đóng góp nào (trang chủ mặc định, không chỉnh sửa, không sửa quyền hạn, không gì hết, không) sẽ đủ điều kiện BỊ XÓA LUÔN ngay sau 60 ngày kể từ khi wiki được tạo. Đây là vì người dùng này quên mất về wiki của họ hoặc Miraheze, và wiki này không có mục đích gì cả. 30 ngày sau khi wiki được tạo, nếu có 0 đóng góp, MediaWiki:Sitenotice trên wiki đó sẽ được cập nhật. Sau 30 ngày tiếp, nếu các chỉnh sửa tại MediaWiki:Sitenotice vẫn chỉ là những đóng góp duy nhất (nghĩa là chưa có đóng góp nào), wiki sẽ đủ điều kiện bị xóa.

  Ngoại lệ khỏi Chính sách

  Nếu bạn nghĩ bạn có lý do chính đáng tại sao wiki của bạn không nên bị đóng, bị xóa, hãy liên hệ một Tiếp viên (Steward) để họ có thể giúp bạn.

  Các lý do chống đóng wiki có thể là những lý do sau:

  • Wiki dùng để đọc, ở đó rất nhiều thông tin đã có sẵn trên đó và không cần phải chỉnh sửa nhiều.
  • Wiki làm để lên kế hoạch các sự kiện, ví dụ như wiki đó được sử dụng để liệt kê các sự kiện bán hàng năm hoặc hàng năm.
  • Các lý do ngoại lệ khác.

  Chú ý rằng để wiki của bạn đủ điều kiện được ngoại lệ khỏi chính sách:

  • Bạn phải có quyền hạn trên wiki đó
  • Bạn phải có liên quan trực tiếp đến tình trạng của wiki
  • Bạn phải có một trong những lý do như trên hoặc các lý do chính đáng khác
  • Bạn phải thể hiện các dấu hiệu của sự hoạt động ở phạm vi toàn cục
   • Điều đó có thể bao gồm việc gửi tin nhắn riêng cho một Tiếp viên (Steward) trên Meta, một ghi chú trên Stewards' noticeboard, hoặc đóng góp cho wiki.

  Wikis requesting an exemption from the policy will be dealt with on a case-by-case basis. Wikis granted an exemption will be listed, on Dormancy Policy/Exemptions. Wikis may also be granted varying degrees of exemption - i.e. different time periods for allowed inactivity, different requirements to meet activity guidelines, or complete exemption from the rule.

  Loại trừ khỏi Chính sách

  Tương tự như phần Ngoại lệ ở phía trên, có một vài wiki được loại trừ khỏi chính sách này. Chính sách về việc Wiki không hoạt động không và không bao giờ được áp dụng tới Meta Wiki (wiki trung tâm của dự án), loginwiki (vì lý do kĩ thuật), commonswiki (kho lưu trữ hình ảnh trung tâm), cvtwiki, conductwiki, hoặc staff wiki (được sử dụng nhằm định hướng nội bộ), và devwiki (không có thông tin rõ ràng).

  Nhận chủ mới

  Immediately after a wiki has been automatically closed (minimum 60 days inactivity) it will be eligible to be reopened at the request of any good-faith user. The user must meet certain activity guidelines (on any wiki), have read-rights on the wiki (if the wiki is private) and provide a reason for requesting to reopen the wiki. While there is no minimum amount of wikis that one can request to reopen, a Steward may decline to reopen a wiki if the user has requested opening a large amount of wikis in a short period of time.

  When a request to reopen is approved, no rights are automatically granted to the user who requested the reopening, these are instead granted on a case-by-case basis following a local election.

  Special cases

  A wiki that was closed for reasons outside of the Dormancy Policy (i.e. by a local bureaucrat) may be reopened following the Request for Reopening process described in this policy, unless there was a local public community consultation favouring closure.

  Private wikis may only be reopened at the request of a good-faith user who previously held read (Read pages) rights, as at the time of the wiki's closure, on that wiki, notwithstanding private personal wikis wholly or substantially about the originally requesting user where ruling by community consensus would be entirely inappropriate.

  Wikis created for as public personal e-portfolio, curriculum vitae (résumé), blog, or narrowly construed similar wikis of a single user are exempt from the adoption process of Dormancy Policy, as it does not make sense to allow a community of users to hold a local discussion to change the administration of someone's personal public e-portfolio or similar wiki.

  Quá trình xóa bỏ

  If no user has requested the reopening of a wiki at least 120 days after the closing of a wiki (minimum 180 days/6 months inactivity) and it still remains inactive, it will be marked as deleted. This will make the wiki inaccessible to everyone (not just readonly). After a wiki is marked as deleted, there will be a period of 14 days where users can request that the wiki be re-enabled. After 14 days, the wiki becomes eligible for deletion, where all data relevant to the wiki will be permanently removed. After a wiki is deleted from our servers, it will not be recoverable. Any efforts to continue that wiki must start over or have a backup (if one exists) imported.

  Hãy nhớ rằng các wiki không cần phải bị xóa bỏ ngay khi vượt ngưỡng giới hạn 6 tháng.Tất cả các wiki hợp lệ cho việc xóa bỏ sẽ bị xóa dưới sự chỉ dẫn của các quản trị hệ thống (sysadmin).

  Tham khảo

  1. Bất kể thứ gì tính trong trang Đặc_biệt:Thay_đổi_gần_đây đều được tính là hoạt động.