Chính sách về việc wiki không hoạt động

From Meta
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Dormancy Policy and the translation is 35% complete.
Outdated translations are marked like this.

In the event of any differences in meaning between the original English version and a translation, the original English version takes precedence.
Other languages:
Basa Banyumasan • ‎English • ‎Tagalog • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎português do Brasil • ‎suomi • ‎svenska • ‎العربية • ‎বাংলা • ‎中文(简体)‎ • ‎中文(繁體)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Shortcut:

"Chính sách này được sửa lần cuối vào: 2020-12-21."

Không hoạt động

Một "wiki không hoạt động" là một wiki mà không có hoạt động nào[1] được thể hiện trong khoảng thời gian 60 ngày hoặc dài hơn. Các wiki không hoạt động được cho là không hoạt động (theo đúng cái tên của nó thôi) và bởi vì nó vẫn dùng tài nguyên máy chủ, nên chúng tôi cần phải đóng (hoặc xoá) nó. Sau 45 ngày, một thông báo toàn trang (site notice) có thể được đặt trên wiki để nhắc người dùng phải hoạt động hơn. Sau khi thông báo này được đặt ít nhất 15 ngày (tối thiểu 60 ngày không hoạt động), wiki sẽ bị tự động đóng/khoá (làm nó chỉ đọc). Các hành chính viên (bureaucrat) của wiki sẽ được thông báo trên trang thảo luận của họ (trên wiki bị ảnh hưởng) và email (nếu họ đặt email được xác nhận trong Đặc_biệt:Tùy_chọn). Và việc nhận chủ wiki mới (xem #Nhận_chủ_mới) sẽ được tiến hành 2 tuần sau khi bị đóng. Nếu không có ai nhận làm chủ mới của wiki trong ít nhất 120 ngày sau khi wiki bị đóng (tối thiểu 180 ngày / 6 tháng không hoạt động), và nó vẫn không hoạt động, nó sẽ bị đánh dấu là bị xóa. 2 tuần kể từ đó, nó sẽ đủ điều kiện cho xóa vĩnh viễn.

Thời gian trước khi đi đến chu kỳ tiếp theo (sử dụng -> không hoạt động -> bị đánh dấu không hoạt động -> bị đóng/khóa -> bị xóa) có thể tăng nếu các thông báo không được đặt phù hợp. Người dùng sẽ có một khoảng thời gian tối thiểu sau mỗi thông báo để giải quyết nếu họ muốn. Sau đây là một bảng để tham khảo:

Stage Minimum time since last notice Minimum total time Minimum time if 0 contributions
Wiki Created N/A N/A N/A
Inactive Warning 45 45 30
Closure 15 60 N/A
Adoption Notice 14 74
Eligible for deletion 106 180 60
Deleted (when required) 14 194 60

Wiki không có đóng góp

Wiki mà không có đóng góp nào (trang chủ mặc định, không chỉnh sửa, không sửa quyền hạn, không gì hết, không) sẽ đủ điều kiện BỊ XÓA LUÔN ngay sau 60 ngày kể từ khi wiki được tạo. Đây là vì người dùng này quên mất về wiki của họ hoặc Miraheze, và wiki này không có mục đích gì cả. 30 ngày sau khi wiki được tạo, nếu có 0 đóng góp, MediaWiki:Sitenotice trên wiki đó sẽ được cập nhật. Sau 30 ngày tiếp, nếu các chỉnh sửa tại MediaWiki:Sitenotice vẫn chỉ là những đóng góp duy nhất (nghĩa là chưa có đóng góp nào), wiki sẽ đủ điều kiện bị xóa.

Loại khỏi Chính sách

Nếu bạn nghĩ bạn có lý do gì đó chính đáng tại sao wiki của bạn không nên bị đóng, bị xóa, hãy liên hệ một steward để họ có thể giúp bạn.

Các lý do chống đóng wiki có thể là những lý do sau:

  • Wiki dùng để đọc, ở đó rất nhiều thông tin đã có sẵn trên đó và không cần phải chỉnh sửa nhiều.
  • Wiki làm để lên kế hoạch các sự kiện.
  • Các lý do khác.

Chú ý rằng để đủ điều kiện để wiki của bạn bị loại:

  • Bạn phải có quyền hạn trên wiki đó
  • Bạn phải có liên quan trực tiếp đến tình trạng của wiki
  • Bạn phải có một trong những lý do như trên hoặc các lý do chính đáng khác
  • Bạn phải thể hiện bạn hoạt động
    • Thể hiện điều đó có thể là ib cho một steward trên Meta, một ghi chú trên Stewards' noticeboard, hoặc đóng góp cho wiki.

Wikis requesting an exemption from the policy will be dealt with on a case-by-case basis. Wikis granted an exemption will be listed, on Dormancy Policy/Exceptions. Wikis may also be granted varying degrees of exemption - i.e. different time periods for allowed inactivity, different requirements to meet activity guidelines, or complete exemption from the rule.

Exceptions to the Dormancy Policy

Similar to the exemptions above, there are several wikis that are considered exceptions to this policy. The Dormancy Policy never has and never will apply to Meta Wiki (this central project wiki), loginwiki (which is required for technical reasons), commonswiki (central image repository), cvtwiki, conductwiki, or staff wiki (which are all used for internal coordination).

Adoption

14 days after a wiki has been automatically closed (minimum 74 days inactivity) it will be eligible for adoption by any good-faith user. The user must meet certain activity guidelines (on any wiki), have read-rights on the wiki (if the wiki is private) and provide a reason for requesting the adoption. Also, a user may not just request the adoption of every wiki.

After a week, a steward will look at the adoption request again. If there are multiple users who requested adoption, a steward will decide who may adopt the wiki based on opinions from other users and the involvement of the user on the wiki in question. After an adoption request has been accepted, the user will gain administrator and bureaucrat rights on the wiki, be able to request features and configuration changes for the wiki, and will have the option of removing rights from old users.

Deletion

If no user has requested the adoption of a wiki at least 120 days after the closing of a wiki (minimum 180 days/6 months inactivity) and it still remains inactive, it will be marked as deleted. This will make the wiki inaccessible to everyone (not just readonly). After a wiki is marked as deleted, there will be a period of 14 days where users can request that the wiki be re-enabled. After 14 days, the wiki becomes eligible for deletion, where all data relevant to the wiki will be permanently removed. After a wiki is deleted from our servers, it will not be recoverable. Any efforts to continue that wiki must start over or have a backup (if one exists) imported.

Note that wikis don't have to be deleted as soon as they hit the 6-month mark. All wikis eligible for deletion will be deleted at the discretion of the system administrators.

References

  1. Bất kể thứ gì tính trong trang Đặc_biệt:Thay_đổi_gần_đây đều được tính là hoạt động.