Chính sách không hoạt động

From Miraheze Meta, Miraheze's central coordination wiki
This page is a translated version of the page Dormancy Policy and the translation is 94% complete.
Outdated translations are marked like this.


Shortcut:
DP

Đôi khi, mọi người quên mất wiki của mình hoặc cố tình từ bỏ chúng. Các wiki không được giám sát có thể trở thành nơi cho các hành vi phá hoại kéo dài mà có thể không bị phát hiện trong nhiều năm. Các wiki không hoạt động hoặc trống cũng tiếp tục tiêu tốn tài nguyên hữu hạn của Miraheze, vì vậy việc loại bỏ các wiki bị bỏ hoang sẽ giải phóng không gian để chứa các wiki khác muốn tham gia nền tảng. Để quy tắc hóa quy trình này, Miraheze đã triển khai chính sách không hoạt động nhằm giải quyết và xác định những gì sẽ xảy ra với những wiki không hoạt động.

Chúng tôi nhận thấy một số wiki có thể không bị "bỏ rơi" nhưng do bản chất của chúng, chúng có thể nhận được số lần chỉnh sửa thấp hoặc chỉ được chỉnh sửa theo mùa. Do đó, các ngoại lệ đối với chính sách này tồn tại và có thể được yêu cầu tại bảng Yêu cầu tiếp viên.

Quá trình

Nếu 45 ngày trôi qua và wiki không ghi lại bất cứ hoạt động nào[1], một thông báo toàn trang sẽ được đặt trên wiki để nhắc nhở người dùng thực hiện chỉnh sửa và kiểm tra wiki. Nếu 15 ngày nữa (tổng cộng là 60 ngày không hoạt động) trôi qua, wiki sẽ được đặt ở chế độ chỉ đọc ("đã đóng"). Các hành chính viên của wiki lúc này sẽ được thông báo qua email nếu được xác nhận trong Đặc biệt:Tùy chọn. Ở giai đoạn này, bất kỳ người dùng nào cũng có thể yêu cầu mở lại wiki (xem #Mở lại). Nếu wiki không được mở lại ít nhất 120 ngày sau khi được đặt ở chế độ chỉ đọc (trong tổng cộng 180 ngày hoặc 6 tháng không hoạt động), nó sẽ bị ẩn khỏi chế độ xem công khai[2]. Hai tuần sau đó, nó sẽ đủ điều kiện để xóa vĩnh viễn.

Thời gian trước khi chuyển sang các giai đoạn tiếp theo (sử dụng → không hoạt động → không hoạt động → đóng/khóa → xóa) sẽ tăng lên nếu các thông báo không được đặt cách phù hợp. Người dùng sẽ có một khoảng thời gian tối thiểu sau mỗi thông báo để khắc phục sự cố nếu muốn. Đây là một bảng để tham khảo:

Giai đoạn Thời gian tối thiểu kể từ thông báo cuối cùng Tổng thời gian tối thiểu Thời gian tối thiểu nếu không có đóng góp
Wiki đã được tạo không áp dụng không áp dụng không áp dụng
Cảnh báo không hoạt động 60 60 (2 tháng) 15
Đóng wiki 60 120 (4 tháng) không áp dụng
Đủ điều kiện để xóa 245 365 (1 năm) 30
Đã bị xóa (khi được yêu cầu) 31 396 (1 năm 1 tháng) 30

Wiki không có đóng góp

Các wiki trống chưa bao giờ được chỉnh sửa có thể đủ điều kiện để xóa ngay sau 30 ngày kể từ khi wiki được tạo. Điều này là do những người dùng này có thể đã quên mất về wiki của họ cùng với cả Miraheze, và wiki không hề có nội dung. 15 ngày sau khi wiki được tạo, nếu không có đóng góp nào, một thông báo toàn trang sẽ được đặt trên wiki để cảnh báo người dùng. Nếu sau 15 ngày vẫn không có chỉnh sửa nào, wiki sẽ bị ẩn khỏi chế độ xem công khai và được đánh dấu là đủ điều kiện để xóa vĩnh viễn.

Ngoại lệ

Không phải tất cả wiki đều giống nhau. Chúng tôi hiểu rằng một số wiki có thể không hề bị bỏ quên nhưng đúng hơn, vì bản chất của chúng, chúng có thể nhận được rất ít chỉnh sửa, nếu có. Nếu wiki của bạn đáp ứng các yêu cầu dưới đây, bạn có thể gửi yêu cầu được miễn trừ tại Bảng yêu cầu tiếp viên.

Để đủ điều kiện được miễn trừ Chính sách không hoạt động, phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau:

 • Wiki phải đáp ứng ít nhất một trong các lý do dưới đây:
  • Wiki được tạo ra để nhiều người đọc nhưng ít người tham gia sửa đổi, trong đó rất nhiều thông tin đã có sẵn trên wiki và không cần phải chủ động chỉnh sửa.
  • Wiki được tạo ra cho các cuộc tụ họp theo thời gian, tức là các wiki được sử dụng để lên kế hoạch cho các sự kiện hai năm một lần hoặc hàng năm.
  • Các trường hợp ngoại lệ khác. Tiếp viên có toàn quyền quyết định miễn trừ dựa trên các yếu tố khác mà họ thấy phù hợp.
 • Người yêu cầu phải có quyền cục bộ trên wiki.
 • Người yêu cầu phải có liên quan đáng kể đến tình trạng hiện tại của wiki.
 • Người yêu cầu phải thể hiện một số dấu hiệu hoạt động toàn cục
  • Điều này có thể bao gồm tin nhắn gửi tới Tiếp viên hoặc người giữ quyền nâng cao toàn cầu khác trên Meta, ghi chú trên Bảng yêu cầu tiếp viên hoặc đóng góp cục bộ cho wiki được đề cập.

Mỗi trường hợp được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể và Tiếp viên có quyền quyết định cuối cùng. Các wiki được miễn trừ sẽ được liệt kê tại danh sách này. Wiki có thể được cấp các mức độ miễn trừ khác nhau (tức là các khoảng thời gian khác nhau cho phép không hoạt động, các yêu cầu được đưa ra để đáp ứng các nguyên tắc hoạt động hoặc miễn trừ hoàn toàn khỏi chính sách).

Đôi khi, Tiếp viên có thể xem xét các miễn trừ và hỏi xem chúng có còn cần thiết hay loại bỏ chúng nếu rõ ràng là không cần thiết. Họ có thể sử dụng một loạt các yếu tố (chẳng hạn như lượng người xem nếu wiki tuyên bố quyền miễn trừ vô thời hạn khi nó được đọc) để xác định xem liệu việc miễn trừ có còn hữu ích hay không và có toàn quyền quyết định.

Wiki nội bộ và chính thức

Chính sách này không áp dụng cho các wiki chính thức của Miraheze như Miraheze Meta hoặc Miraheze Commons, các wiki cần thiết cho mục đích kỹ thuật hoặc wiki được sử dụng để phối hợp nội bộ giữa các nhóm. Danh sách đầy đủ các wiki này có tại Dự án Miraheze.

Xóa bỏ

Nếu wiki không được mở lại ít nhất 120 ngày sau khi đóng (trong tổng số 180 ngày không hoạt động), wiki sẽ bị ẩn khỏi chế độ xem công khai[2]. Nếu không có ai yêu cầu phục hồi nó trong 14 ngày, wiki sẽ đủ điều kiện để bị xóa vĩnh viễn. Wiki không tự động bị xóa ngay sau khi đạt mốc sáu tháng; chúng được xóa định kỳ theo quyết định của quản trị viên hệ thống nên các wiki bị xóa rất có thể sẽ tồn tại trong nhiều tháng nữa cho đến khi bị xóa cuối cùng. Tốt nhất bạn nên chơi an toàn và yêu cầu phục hồi càng sớm càng tốt nếu bạn nhận thấy wiki của mình đã bị xóa.

Sau khi wiki bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi, nó sẽ không thể phục hồi được. Mọi nỗ lực để tiếp tục wiki đó phải bắt đầu lại từ đầu hoặc nhập bản sao lưu trước đó nếu có. Miraheze sao lưu các wiki công khai vào Archive.org hàng tháng để có thể chúng tôi có một bản sao wiki công khai của bạn nếu nó bị xóa. Lưu ý rằng chúng không bao gồm hình ảnh.

Mở lại và nhận nuôi

Theo yêu cầu của bất kỳ người dùng thiện chí nào tại Bảng yêu cầu tiếp viên, wiki có thể được mở lại nếu nó đã bị đóng. Người yêu cầu phải có một số loại hoạt động trên Miraheze và phải đưa ra lý do yêu cầu mở lại. Nếu wiki là riêng tư thì người yêu cầu cũng phải có quyền đọc trên wiki. Mặc dù không có số lượng wiki tối đa mà một người có thể yêu cầu mở lại, Tiếp viên có thể từ chối mở lại wiki nếu người dùng đã yêu cầu mở số lượng lớn wiki trong một khoảng thời gian ngắn.

Nếu yêu cầu mở lại được chấp thuận, người yêu cầu sẽ không tự động được cấp quyền quản trị viên, vì wiki lúc này đang không được "nhận nuôi"; thay vào đó, các quyền được cấp tùy theo từng trường hợp. Xem Bầu cử địa phương để biết thêm thông tin.

Trường hợp đặc biệt

Một wiki đã bị đóng vì những lý do nằm ngoài Chính sách Không hoạt động có thể được mở lại theo quy trình đã nêu ở trên trừ khi có một cuộc tham vấn cộng đồng địa phương ủng hộ việc đóng cửa.

Các wiki riêng tư chỉ có thể được mở lại theo yêu cầu của một người dùng thiện chí, người trước đây đã có quyền đọc trên wiki đó khi nó đóng cửa, bất kể các wiki cá nhân riêng tư toàn bộ hoặc thực chất về người dùng yêu cầu ban đầu khi việc cai trị theo sự đồng thuận của cộng đồng sẽ hoàn toàn không phù hợp.

Các wiki được tạo ra dưới dạng sơ yếu lý lịch cá nhân, blog hoặc các wiki tương tự được hiểu theo nghĩa hẹp của một người dùng sẽ được miễn khỏi quá trình mở lại dựa theo chính sách này vì sẽ không có ý nghĩa gì khi cho phép một cộng đồng người dùng tổ chức một cuộc thảo luận cục bộ để thay đổi việc sơ yếu lí lịch công khai cá nhân của ai đó hoặc tương tự.

Ghi chú

 1. Một nguyên tắc chung là bất cứ thứ gì có thể được hiển thị trong Đặc biệt:Thay đổi gần đây (không bao gồm việc tạo và đổi tên tài khoản) đều được tính là hoạt động)
 2. 2.0 2.1 Chúng tôi gọi đó là giai đoạn 'xóa mềm'. Trong giai đoạn này, wiki chỉ đơn giản là bị ẩn khỏi chế độ xem công khai nhưng dữ liệu của nó không bị ảnh hưởng.

Lịch sử sửa đổi

 • 01-01-2016: Chính sách có hiệu lực

Chính sách được sửa đổi lần cuối vào 2024-03-11