Polisiya sa Pagtulog

From Meta
This page is a translated version of the page Dormancy Policy and the translation is 46% complete.
Outdated translations are marked like this.

In the event of any differences in meaning between the original English version and a translation, the original English version takes precedence.
Shortcut:
DP

Huling binago ang polisiya: 2022-09-16.

Pagtulog

Walang nakikitang aktibidad sa loob ng 60 araw o higit pa ang isang wiki'ng tulog. [1] Kinokonsiderang di-aktibo ang mga tulog na wiki, at dahil gumagamit pa rin sila ng mga server resources (tulad ng espasyo sa disk para sa database ng wiki), kinakailangan namin sila isara (o burahin). Matapos ng 45 araw, maaaring magkaroon ng isang abiso sa site sa wiki para ipaalala sa mga user na dapat maging mas aktibo sila. Matapos malagay ang banner na ito nang 15 araw (hanggang 60 araw ng pagiging di-aktibo), awtomatikong isasara/ila-lock ang wiki (mababasa na lang ito [read-only]). Aabisuhan ang mga bureaucrat ng wiki sa kani-kanilang mga pahina ng usapan (talk page) (sa apektadong wiki) at sa email (kung nakapag-set ang user ng isang kumpirmadong email address sa Special:Preferences), at papayagan ang pag-ampon (tingnan ang #Pag-ampon) dalawang linggo pagkasara. Kung walang user ang mag-aampon sa wiki sa loob ng 120 araw pagkasara nito (hanggang 180 araw o anim na buwang di-aktibo) at di pa rin ito aktibo, mamarkahan itong binura. Dalawang linggo pagkaraan nito, maaari itong maging kandidato sa pagkabura.

Tatagal nang tatagal ang oras bago makapunta sa susunod na hakbang kung hindi nailagay ang abiso nang maayos. Magkakaroon ng minimum na oras ang mga user sa bawat abiso para maayos ang problem kung gugustuhin nila. Narito ang isang talahanayan para masangguni:

Stage Minimum time since last notice Minimum total time Minimum time if 0 contributions
Wiki Created N/A N/A N/A
Inactive Warning 45 45 30
Closure 15 60 N/A
Eligible for deletion 120 180 60
Deleted (when required) 14 194 60

Mga wiki na walang kontribusyon

Maaaring maging kandidato para BURAHIN ang mga wiki na literal na walang kontribusyon (default na pinakapahina [main page], walang edit, walang pagbabago sa karapatan ng user [user rights], talagang wala) sa loob lamang ng 60 araw pagkagawa sa wiki. Maaari kasing nakalimutan na ng mga user ang wiki nila o mismong Miraheze, at wala na'ng silbi ang wiki. 30 araw pagkagawa sa wiki, kung walang kontribusyon mula sa kahit sinong user, ang MediaWiki:Sitenotice sa site na iyon ay ia-update para magbigay ng impormasyon patungkol sa polisiyang ito. Pagkaraan ng dagdag na 30 araw, kung edit lang sa MediaWiki:Sitenotice ang tanging kontribusyon rito (ibig sabihin, wala pa ring kontribusyon), maaaring maging kandidato sa pagkabura ang wiki.

Mga Exemption sa Polisiya ng Pagtulog

Kung sa tingin mo ay may matibay kang dahilan bakit di dapat isara o burahin ang wiki, kahit anong mangyari, mangyaring kontakin ang isang steward nang mailista namin na di dapat isara/burahin ang wiki mo.

Ilang sa mga dahilan (pero di limitado lang sa mga ito) para mapigilan ang pagsasara sa wiki:

  • Mga wiki'ng ginawa para basahin, kung saan marami na'ng impormasyon ito at di na kinakailangan pang i-edit palagi-lagi.
  • Mga wiki'ng ginawa para sa mga pagtitipong nakabase sa oras, hal. mga wiki'ng ginamit para maiplano ang mga taunan o kada dalawang taong pangyayari.
  • Mga iba pang exception

Paalala lang, para maging karapat-dapat sa exemption,

  • Dapat mayroon kang lokal na karapatan (local rights) sa wiki.
  • Dapat malaki ang naidulot mo sa kasalukuyang estado ng wiki.
  • Dapat pasok ka sa kahit isa sa mga rason sa itaas.
  • At dapat magpakita ka ng ilang senyales ng pagiging aktibo pangkalahatan.
    • Maaaring kasama ang pagmemensahe sa isang global staffer sa meta, isang note sa Stewards' noticeboard, o lokal na kontribusyon sa nasasangkot na wiki.

Base sa kaso (case-by-case basis) aaksyunan ang mga wiki'ng humihiling ng exemption sa polisiya. Malilista ang mga wiki'ng binigyan ng exemption, sa Dormancy Policy/Exemptions. Iba-ibang antas ng exemption ang maaaring mabigay sa wiki - hal. pabago-bagong tagal ng pinapayagang pagiging di-aktibo, ibang kakailanganin para makamit ang patnubay sa pagkaaktibo (activity guidelines), o di kaya'y isang kumpletong exemption mula rito.

Mga Exemption sa Polisiya ng Pagtulog

Tulad ng mga exemption sa itaas, may mga wiki na tinuturing exempted sa polisiyang ito. Di kailanman at di mailalapat ang Polisiya sa Pagtulog sa Meta Wiki (ang proyektong sentral na wiki), loginwiki (kailangan dahil sa mga dahilang teknikal), commonswiki (repositoryong sentral ng mga larawan), cvtwiki, conductwiki, o staff wiki (lahat ay ginagamit sa loob).

Pag-ampon

Immediately after a wiki has been automatically closed (minimum 60 days inactivity) it will be eligible to be reopened at the request of any good-faith user. The user must meet certain activity guidelines (on any wiki), have read-rights on the wiki (if the wiki is private) and provide a reason for requesting to reopen the wiki. While there is no minimum amount of wikis that one can request to reopen, a Steward may decline to reopen a wiki if the user has requested opening a large amount of wikis in a short period of time.

When a request to reopen is approved, no rights are automatically granted to the user who requested the reopening, these are instead granted on a case-by-case basis following a local election.

Pagbubura

Kung walang aampon na user sa wiki sa loob ng 120 araw pagkasara sa wiki (minimum ng 180 araw o anim na buwan na di-aktibo) at di pa rin itong aktibo, mamarkahan itong binura. Dahil dito, di na mabubuksan ng kahit sino ang wiki (di lang ang pagiging read-only nito). Pagkamarka sa wiki bilang binura, may 14 na araw ang mga user para hilingin na buksan muli ang wiki. Pagkaraan ng 14 na araw, magiging kandidato ang wiki sa pagkabura, kung saan permanenteng buburahin ang lahat ng mga kaugnay na data ng wiki. Di na makukuha pa ito pagkabura nito sa aming mga server. Uulit mula umpisa ang sinumang nagbabalak ituloy ang wiki o di kaya'y mag-import ng isang backup nito (kung meron man).

Paalala, di nangangahulugang buburahin kaagad ang mga wiki'ng minarkahan pagkatawid sa ikaanim na buwan nito. Ang mga system administrator ang siyang bahala kung buburahin na ang wiki o hindi.

Mga Sanggunian

  1. Para maliwanagan, lahat ng mga makikita sa Special:RecentChanges ay aktibidad.