Slaapbeleid

From Miraheze Meta, Miraheze's central coordination wiki
This page is a translated version of the page Dormancy Policy and the translation is 100% complete.

In the event of any differences in meaning between the original English version and a translation, the original English version takes precedence.
Shortcut:
DP

Beleid laatst gewijzigd op: 2024-02-16.

Slapende wiki

Een slapende wiki is een wiki waar geen activiteit[1] te zien is geweest over een periode van 60 dagen of langer. Slapende wiki's worden als inactief beschouwd, en omdat ze wel nog beslag leggen op de servers (zoals schijfruimte voor de wikidatabase), moeten we ze sluiten (of verwijderen). Na 45 dagen kan een aankondiging op de wiki worden geplaatst om gebruikers eraan te herinneren dat ze actiever moeten zijn. Nadat deze mededeling minstens 15 dagen lang te zien is geweest (minimaal 60 dagen inactiviteit in totaal), wordt de wiki automatisch gesloten/vergrendeld (waardoor deze alleen leesbaar wordt). Bureaucraten van de wiki zullen bericht krijgen op hun overlegpagina (op de betrokken wiki) en via e-mail (als de gebruiker een bevestigd e-mailadres heeft ingesteld in Special:Preferences), en heropening (zie #Reopening) zal twee weken na de sluiting worden toegestaan. Als geen enkele gebruiker ten minste 120 dagen na de sluiting van een wiki (minimum 180 dagen/6 maanden inactiviteit) de heropening heeft aangevraagd en de wiki nog steeds inactief is, wordt hij als verwijderd gemarkeerd. Twee weken daarna komt hij in aanmerking voor definitieve verwijdering.

De tijd voordat men naar de volgende stap gaat (gebruik -> inactief -> slapend -> gesloten/vergrendeld -> verwijderd) moet toenemen als de meldingen niet op de juiste wijze worden geplaatst. Gebruikers krijgen na elke melding een minimumtijd om het probleem desgewenst op te lossen. Hier is een tabel ter verduidelijking:

Stage Minimum time since last notice Minimum total time Minimum time if 0 contributions
Wiki Created N/A N/A N/A
Inactive Warning 45 45 30
Closure 15 60 N/A
Eligible for deletion 120 180 60
Deleted (when required) 14 194 60

Wiki's zonder bijdragen

Wiki's die nul bijdragen hebben (standaard hoofdpagina, geen bewerkingen, geen wijzigingen in gebruikersrechten, niets) kunnen al 60 dagen nadat de wiki is aangemaakt in aanmerking komen voor verwijdering. Dit is omdat deze gebruikers waarschijnlijk hun wiki of Miraheze helemaal vergeten zijn, en de wiki geen enkel doel dient. 30 dagen nadat een wiki is aangemaakt, als er 0 bijdragen zijn van gebruikers, zal MediaWiki:Sitenotice op die wiki worden bijgewerkt met informatie over dit beleid. Na nog eens 30 dagen, als bewerkingen aan MediaWiki:Sitenotice de enige bijdragen zijn (wat betekent dat er nog steeds geen bijdragen zijn), kan de wiki in aanmerking komen voor verwijdering.

Vrijstellingen van het slaapbeleid

Als je denkt een geldige reden te hebben waarom de wiki niet gesloten of verwijderd moet worden, wat er ook gebeurt, neem dan contact op met een Steward zodat we een aantekening kunnen maken dat je wiki niet gesloten/verwijderd mag worden.

Redenen om de sluiting van een wiki te voorkomen zijn onder meer:

  • Wiki's die gemaakt zijn om gelezen te worden, waarbij veel informatie al op de wiki staat en niet actief bewerkt hoeft te worden.
  • Wiki's die gemaakt zijn voor tijdgebonden bijeenkomsten, d.w.z. wiki's die gebruikt worden om tweejaarlijkse of jaarlijkse evenementen te plannen.
  • Andere uitzonderingen.

Merk op dat, om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling,

  • je lokale rechten moet hebben op de wiki,
  • je aanzienlijk betrokken moet zijn geweest bij de huidige staat van de wiki,
  • je aan minstens één van de bovenstaande redenen moet voldoen,
  • en je één of ander teken van activiteit moet vertonen.
    • Dit kan bijvoorbeeld een bericht zijn aan een Steward of soortgelijke rechthebbende op Meta, een notitie op Stewards' noticeboard, of lokale bijdragen aan de wiki in kwestie.

Wiki's die een uitzondering op het beleid vragen, worden per geval behandeld. Wiki's met een vrijstelling worden vermeld op Dormancy Policy/Exemptions. Wiki's kunnen ook verschillende gradaties van vrijstelling krijgen - d.w.z. verschillende periodes voor toegestane inactiviteit, verschillende vereisten om aan de activiteitsrichtlijnen te voldoen, of volledige vrijstelling van de regel.

Uitzonderingen op het slaapbeleid

Naar analogie van de bovenstaande uitzonderingen zijn er verschillende wiki's die als uitzonderingen op dit beleid worden beschouwd. Het slaapbeleid is niet en zal nooit van toepassing zijn op Miraheze Meta (metawiki) (deze centrale projectwiki), Miraheze Login Wiki (loginwiki) (die om technische redenen nodig is), Miraheze Commons Wiki (commonswiki) (centrale opslagplaats voor afbeeldingen), CVT Wiki (cvtwiki), Miraheze Stewards Wiki (stewardswiki), of Miraheze Staff Wiki (staffwiki) (die alle worden gebruikt voor interne coördinatie).

Heropening

Onmiddellijk nadat een wiki automatisch is gesloten (minimum 60 dagen inactiviteit) kan hij op verzoek van een te goeder trouw zijnde gebruiker worden heropend. De gebruiker moet voldoen aan bepaalde activiteitsrichtlijnen (op eender welke wiki), leesrechten hebben op de wiki (als de wiki privé is) en een reden opgeven voor het verzoek om de wiki te heropenen. Hoewel er geen minimumaantal wiki's is dat men kan verzoeken te heropenen, kan een Steward weigeren als de gebruiker in korte tijd veel wiki's heeft verzocht te heropenen.

Wanneer een verzoek om heropening wordt goedgekeurd, worden niet automatisch rechten toegekend aan de gebruiker die de heropening heeft aangevraagd, maar worden deze per geval toegekend na een lokale verkiezing.

Bijzondere gevallen

Een wiki die afgesloten werd om een andere reden dan het Slaapbeleid (bijvoorbeeld door een lokale bureaucraat), kan heropend worden via een verzoek om heropening zoals in dit beleid beschreven staat, tenzij er een lokale consensus is om de wiki te sluiten.

Privéwiki's mogen alleen heropend worden op verzoek van een te goeder trouw zijnde gebruiker die op het moment van sluiting van de wiki leesrechten had op die wiki, niettegenstaande persoonlijke privé-wiki's die geheel of grotendeels over de oorspronkelijk verzoekende gebruiker gaan waar een beslissing door middel van een consensus binnen de gemeenschap volledig ongepast zou zijn.

Wiki's die zijn gemaakt als openbaar persoonlijke e-portfolio, curriculum vitae (cv), blog, of gelijksoortige wiki's van een enkele gebruiker met een eng bestek zijn vrijgesteld van het goedkeuringsproces van het slaapbeleid, omdat het geen zin heeft om een gemeenschap van gebruikers toe te staan een lokale discussie te houden om het beheer van iemands persoonlijk e-portfolio of gelijksoortige wiki te wijzigen.

Verwijdering

Als geen enkele gebruiker minstens 120 dagen na het sluiten van een wiki (minimum 180 dagen/6 maanden inactiviteit) de heropening ervan heeft aangevraagd en de wiki nog steeds inactief is, wordt hij gemarkeerd als verwijderd. Dit maakt de wiki volledig ontoegankelijk (dus ook voor alleen lezen). Nadat een wiki als verwijderd is gemarkeerd, is er een periode van 14 dagen waarin gebruikers kunnen vragen om de wiki weer in te schakelen. Na 14 dagen komt de wiki in aanmerking voor verwijdering, waarbij alle voor de wiki relevante gegevens definitief worden verwijderd. Nadat een wiki van onze servers is verwijderd, kan deze niet meer worden hersteld. Elke poging om die wiki voort te zetten moet vanaf nul beginnen of een back-up (als die bestaat) laten importeren.

Het is niet zo dat wiki's meteen na 6 maanden verwijderd hoeven te worden. Alle wiki's die in aanmerking komen voor verwijdering worden verwijderd naar goeddunken van de systeembeheerders.

Achtergrond

Verwijzingen

  1. Een vuistregel is dat alles wat te zien is op Special:RecentChanges geteld wordt als activiteit.