This page is a translated version of the page Donate and the translation is 100% complete.

Quyên góp một lần hoặc định kỳ

Preferred
GitHub Sponsors

Other options
Ko-Fi
PayPal
Donorbox

Miraheze được hỗ trợ bởi những người đóng góp hào phóng như bạn!

Miraheze chủ yếu được tài trợ thông qua sự đóng góp của người dùng. Các khoản quyên góp giúp Miraheze miễn phí cho mọi người — đóng góp của bạn hôm nay giúp chúng tôi duy trì và mở rộng cơ sở hạ tầng máy chủ của mình để đáp ứng nhu cầu khi có nhiều dự án tham gia cộng đồng Miraheze hơn.

Đóng góp có thể được thực hiện thông qua:

Những đóng góp của bạn giúp ích rất nhiều và được cả các thành viên trong nhóm tình nguyện cũng như toàn thể cộng đồng đánh giá cao.

Câu hỏi thường gặp

Số tiền quyên góp được sử dụng để làm gì?

Miraheze là một tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi không có nhân viên hoặc nhà thầu được trả lương. Mọi khoản quyên góp đều chỉ để thanh toán chi phí cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Các khoản quyên góp có được khấu trừ thuế không?

Các khoản quyên góp được thực hiện tại Hoa Kỳ được khấu trừ thuế. Miraheze được điều hành bởi Quỹ WikiTide, một tổ chức từ thiện công được miễn thuế 501(c)(3).

WikiTide là ai?

Quỹ WikiTide là tổ chức từ thiện công được miễn thuế 501(c)(3) — hiện đang điều hành Miraheze.

Miraheze có danh sách chi tiêu/quyên góp nhận được không?

Có, hồ sơ về các khoản đóng góp và chi phí trước đó có sẵn tại đây.

Có phương thức quyên góp ưu tiên nào không?

Nếu có thể, chúng tôi yêu cầu bạn sử dụng GitHub Sponsors vì họ không tính bất kỳ khoản phí nào nên 100% số tiền quyên góp của bạn sẽ trực tiếp đến với chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn không thể, đừng lo lắng, chúng tôi rất vui mừng đánh giá cao sự hào phóng của bạn!

Miraheze có phải là một thực thể hợp nhất không?

Đúng. Miraheze là tổ chức từ thiện công cộng phi lợi nhuận đã đăng ký, được thành lập tại bang Idaho, Hoa Kỳ. Miraheze được điều hành bởi WikiTide Foundation. Xem Hội đồng quản trị để biết danh sách các Giám đốc.

Tôi không thể đóng góp tài chính. Có cách nào khác tôi có thể giúp đỡ không?

Chắc chắn rồi! Tất cả công việc trong quá trình vận hành Miraheze đều được thực hiện hoàn toàn bởi các tình nguyện viên, những người dành thời gian của họ hoàn toàn không công cho cộng đồng.

Chúng tôi luôn tìm kiếm thêm những người quan tâm đến việc xây dựng tương lai của Miraheze cùng với chúng tôi, tình nguyện viên tiếp theo đó có thể là bạn!