İçerik Politikası

From Miraheze Meta, Miraheze's central coordination wiki
This page is a translated version of the page Content Policy and the translation is 100% complete.

Bu sayfanın orijinal İngilizce sürümü ile çevirisi arasında herhangi bir anlam farkı olması durumunda, öncelik orijinal İngilizce sürümündeki metne aittir ve İngilizce sürüm geçerli olarak kabul edilir.
Shortcut:
CP

İçerik Politikası, Miraheze'nin barındırmak istemediği içerik türlerini ana hatlarıyla belirtir. Viki yaratıcılarının bu politikayı bilmesi ve yeni isteklere uygulaması beklenir. Viki yöneticilerinin de bu politikayı bilmeleri beklenir ve vikilerinin bu kuralların dışına çıkmamasını sağlamakla yükümlüdürler. Yöneticiler bu politikanın ihlallerini tekrar tekrar görmezden gelir veya hiçbir şey yapmazsa, söz konusu viki kapatılacaktır. Bu politika temel olarak viki liderliğine yöneliktir, ancak sıradan editörler ayrıca bu politikaya ve düzenledikleri vikilerde bulunabilecek yerel içerik politikalarına da uymalıdır.


1. Bir vikinin birincil amacı ticari faaliyet olamaz.

Miraheze, spam ve arama motoru optimizasyonu ("SEO") için ücretsiz bir barındırma hizmeti de değildir. Bununla birlikte, sınırlı bağış toplama türü satışlarınız olabilir veya ticari bir faaliyeti destekleyen bir bilgi sitesi sağlayabilirsiniz (örneğin, ticari bir kurgu eserinden karakterleri açıklayan bir wiki).

Miraheze'de reklam göstermek için bir üçüncü taraf reklam ağının kullanılması yasaktır.


2. Miraheze ve barındırdığı diğer tüm vikiler, Birleşik Krallık'ta yasa dışı olan hiçbir içeriği barındırmaz.

Bunlar yasalara uygun olmayan çeşitli kaçak mal türlerini (fildişi, bölünebilir materyaller, çatı kaplama malzemeleri, kontrolü gereken maddeler), şiddet veya nefrete teşvik eden veya reşit olmayanların çıplaklığını içeren ancak bunlarla da sınırlı olmayan materyalleri içerir. Miraheze, barındırdığı Viki yöneticilerinin bu konuda emniyet güçlerine yardımcı olmasını beklerken/beklediği esnada önceden haber vermeksizin yasa dışı içeriği silme hakkını saklı tutar. Genel olarak içerik, yerel yöneticiler tarafından yapılmadığı takdirde Stewardlar veya Küresel Hizmetliler tarafından kaldırılacaktır. Ancak daha ciddi durumlarda, Kullanım Koşulları kapsamında Emniyet ve Güvenlik görevlileri tarafından da ilgili içerik kaldırılabilir.

Birleşik Krallık Telif Hakkı Yasası (Telif Hakkı, Tasarımlar ve Patentler Yasası 1988) uyarınca, Miraheze'nin telif hakkını ihlal ettiği bildirilen materyalin kaldırılması gerekir. Ancak editörler veya hizmetliler içeriğin aslında ihlal olmadığına inanırlarsa, buna karşı bildirimde bulunabilirler. Yayından Kaldırma Talebi göndermek için lütfen TSPortal'ı kullanın.


3. Miraheze, bir kişiye veya bir grup insana karşı asılsız hakaret, nefret veya dedikodu yayan viki'leri barındırmaz.

Vikilerdeki içerik oldukça dengeli, anlamlı olmalı veya bağımsız referanslarla doğrulanmalıdır. Açıkça tanımlanabilir bir komedi veya hiciv değeri olan vikiler, ilgili içerik açısından anlamlı bir değer sağladıkları için iddiaları doğrulama ihtiyacından muaftır.

Komedi/hiciv istisnaları, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, dini görüş, yaş, engellilik veya diğer marjinal gruplar gibi faktörlere dayalı aşağılayıcı dili kapsamaz.


4. Miraheze, temelinde bir anarşi sistemi ile (kısaca lideri bulunmayan ve kuralları olmayan) çalışan vikileri barındırmaz.

Bu politika, yerel yöneticilerin bunu uygulamaya yardımcı olmasını gerektirir. Bu nedenle, bu politikayı uygulamak isteyen yerel bir liderliğin olmadığı ve hiçbir kuralı olmadığını beyan eden bir viki, bu politikayla uyumlu değildir.


5. Miraheze, topluluğun zararlı (toksik) olarak nitelendirileceği şekilde gelişen vikileri barındırmaz.

Bunlar tekrarlanan kişisel saldırıların, kullanıcıların taciz edilmesi, 'doxing', nefret söylemi ve diğer Davranış Kuralları ihlallerinin olduğu ve yerel yöneticilerin bunu/bunları görmezden geldiği, etkinleştirdiği ve/veya çok az şey yaptığı viki'lerdir. Böyle bir durumda Steward'lar ve/veya Küresel Hizmetliler, sorunu mümkün olduğunca yerel yöneticiler ve toplulukla birlikte çözmeye çalışacaktır.


6. Miraheze, hiçbir şekilde reşit olmayanları içeren cinsel içerikli viki'ler kesinlikle barındırmaz.

İçeriğin cinsel içerikli olup olmadığı ve reşit olmayanları içerip içermediği, konuya ilişkin tüm koşullar ve açıklamalar referans alınarak belirlenecektir. Bu içerik, yazılı içerik, gerçek görüntüler ve animasyonlu ya da kurgusal görüntüler olabilir.

Bir vikinin kapsamı bir bütün olarak reşit olmayanları içeren cinsel içerikli değilse, Birleşik Krallık yasalarına göre yasal olduğu sürece dış içerik hakkında referanslara ve tartışmalara izin verilir.

Reşit olmayanları içeren, doğası gereği cinsel olan fetişlere odaklanan Viki'lere izin verilmez. Buna yazılı, gerçek görüntüler ve animasyonlu/kurgusal materyaller dâhildir.


7. Miraheze, bir kişi veya gruba karşı şiddeti, nefreti ya da tacizi teşvik eden vikilere ev sahipliği yapmaz.

Bunlar ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, yaş, engellilik veya diğer marjinal gruplar gibi faktörlere dayalı olarak insanlara veya insan gruplarına karşı şiddeti ya da nefreti teşvik eden viki'lerdir.

Bu faktörlere dayalı aşağılayıcı dile, örneğin bir kitapta aşağılayıcı terimlerin yer almasıyla ilgili tartışmalar gibi bir olayın belgelenmesiyle ilgili durumlar dışında izin verilmez.

8. Miraheze, amacı yalnızca insanları aldatmak, dolandırmak ya da yanıltmak olan vikileri barındırmaz.

İnsanları kandırmak, dolandırmak veya yanıltmaya yönelik şekilde kasıtlı olarak çalışan viki'lerin oluşturulması yasaktır. Vikilerin dezenformasyonla uğraşması, kasıtlı olarak aldatmak ve dolandırmak için yanlış beyanda bulunması veya kullanıcılarını bu amaçları doğrultusunda yanıltmak amacıyla kökenlerini gizlemesi yasaktır. Viki'ler herhangi bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünme faaliyetinde bulunamaz. İnsanlara veya halk sağlığına ciddi zarar verme potansiyeline sahip sağlıkla ilgili yanıltıcı bilgi verilmesi, iddiaların ortaya atılması yasaktır. Bu, aldatıcı sayılan uygulamaların kapsamlı bir listesi değildir. Ancak bunların ne türde davranışlar olduklarını göstermeye yardımcı olacaktır.

Niyetlerinin aldatmak olmadığını açıkça belirten viki'ler (bunlara fantezi dünyası, rol yapma vb. içeriğe sahip vikiler dâhil olabilir) ise bu politikayı ihlal etmezler/etmemiş sayılırlar.


9. Miraheze, asıl amacı dosya paylaşım hizmeti olarak hareket etmek olan vikileri barındırmaz.

Asıl amacı dosya barındırma veya paylaşım hizmeti olarak hareket etmek olan Viki'ler yasaktır. Miraheze sınırlı kaynaklara sahip olduğundan, dosyalar yalnızca bir viki'yi geliştirmek amacıyla/amaçlarıyla kullanılmalıdır. Bu madde, Miraheze'de bir grup ya da ağın parçası olan ve/veya birden çok viki sunan 'Ortak' tipteki vikileri etkilemez.


10. Bir viki, diğer vikilerin çalışmasını/işlerini zorlaştıracak sorunlar yaratmamalıdır.

Nefret söylemi, rutin hizmet reddi saldırıları, aşırı şiddet içeren içerik, kendine zarar vermeye yönelik hareketleri önerme ya da bu tür yerlere kaynak gösterme ve/veya yasa dışı faaliyetlerin tartışıldığı yerlerin yanı sıra viki çiftliğine istenmeyen şekilde dikkat çekme eğiliminde yapılan faaliyetler, SEO amaçlı kullanım, etki alanının kara listeye alınmasına yönelik hareket/faaliyetler, yine alan adının bir yerde/bölgede kesinti yapılmasına yönelik faaliyetler, viki çiftliğine duyulan güvenin zedelenmesi veya özellikle içeriklerinin denetlenmesi açısından Steward veya Küresel Hizmetlilerin aşırı zaman kullanımını sağlayan vikiler diğer vikileri cezalandırıcı koşulları oluşturabilir.

Eğer viki oluşturma önerinizin diğer vikileri engelleyeceğine inanırsak, isteğinizi reddedebiliriz. Ek olarak, bu sorunlar daha sonra ortaya çıkarsa vikinizi askıya da alabiliriz ancak bu tür bir durumun çok nadir gerçekleştiğini de belirtmek isteriz.

11. Miraheze vikilerinin arabuluculuk girişimlerinin yapılmadığı doğrudan çatallanmalarına izin verilmez.

Mevcut vikide veya mevcut toplulukta durumlara aracılık etmek için çok az girişimin yapıldığı veya hiç yapılmadığı başka bir Miraheze viki'nin doğrudan çatallanması yasaktır. Arabuluculuk denenmiş ve başarısız olmuşsa, bu maddeden bir muafiyet olarak bir fork wiki'nin kabulü dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, gerekli görülen herhangi bir takip sürecinde topluluğu destekleyebilecek bir Vekilharçla iletişime geçin.

Doğrudan çatallara ve Wikimedia Foundation tarafından barındırılan bir projeden önemli miktarda içeriğin kopyalandığı çatallara da izin verilmez.

Miraheze sınırlı bir alanda çalıştığından, doğrudan çatallar (tüm içeriğini oradan kopyalayarak bir Wikimedia projesini yeniden yaratmaya ve taklit etmeye çalışan çatallar) ve bir Wikimedia projesinden önemli miktarda içeriğin kopyalandığı çatallar yasaktır. Bir Wikimedia projesini çatallamak için geçerli bir nedeniniz olduğuna inanıyorsanız (kapanmakta olan bir projeyi kurtarmak gibi), lütfen koşullara bağlı olarak bu politikaya muafiyet sağlayabilecek bir Komiser ile iletişime geçin.

Mevcut başka bir Miraheze vikisiyle aynı veya büyük ölçüde benzer bir konuya sahip vikiler yasaktır.

Aynı konuyu paylaşan veya başka bir Miraheze vikisine çok benzer bir konusu olan vikiler yasaktır. Aynı konuyu paylaşan bir viki bulunursa kapatılabilir. Benzer veya aynı konudan bir viki oluşturmak için geçerli bir nedeniniz varsa, durumunuzu değerlendirecek ve gerekirse bir muafiyet sağlayacak bir Komiser ile iletişime geçin. Bunun, özellikle daha büyük bir konunun alt konularına odaklanan vikileri etkilemediğini unutmayın.

Bu maddeyi ihlal eden bir vikinin kapatılması planlanırsa, Komiserler projeyi kapatmadan önce yeterli bildirimde bulunacak ve vikinin bir XML dökümünü sağlayacaktır. Görevliler her viki'yi ayrı ayrı değerlendirecek ve projelerin her ikisinin de kapanışı pratik ve akılsız kılacak kadar önemli içeriğe sahip olduğu durumlarda ve ayrıca Komiser'in takdirine bağlı olarak diğer gerekçelerle muafiyetler tanıyabilir.


12. Bir viki'nin kapsamı/içeriği (ilk viki talebinde açıklandığı/tanımlandığı gibi), Stewardlardan onay alınmadan “radikal bir şekilde kısman ya da tamamen” değiştirilmemelidir.

Viki'lerinin kapsamını/içeriğini onay almadan kökten değiştiren kullanıcıların başka bir viki talep etmeleri kısıtlanabilir.

Kapsamı kökten ve tamamen değiştirilmiş bir viki, bir Kâhya tarafından kapatılabilir. Kâhyalar önce sorunu düzeltmeye çalışacak ancak bir viki'nin yeni kapsamı bu politikayı ihlal ederse kapatılabilecektir.


13. Miraheze, Dormansi Politikası uyarınca kullanılmayan ve boş vikileri silebilir.

Daha fazla ayrıntı için Dormansi Politikası'na bakın. Gerektiği takdirde, bu maddeden muafiyet talebinde bulunabilirsiniz.


Miraheze'nin içeriğinizi yeniden dağıtmasına izin verilir.

Vikinizi Miraheze'de barındırarak, vikinizden sitenize erişmesine izin verdiğiniz kullanıcılara ve Miraheze personeline içeriği yeniden dağıtmak için sınırlı şekilde, dünya çapında bir lisans vermiş olursunuz. Bu, Miraheze'nin hizmet verebilmesini sağlamak içindir. Vikilerimizde yaygın olarak kullanılan Creative Commons lisansları daha fazla hak sağlar. İçerik lisanslarıyla ilgili daha fazla ayrıntı için Viki lisansınızı değiştirme sayfasına bakınız.

Herkese açık viki'lerin kendi içerik politikalarını geliştirmesi önerilir.

Bu sayfa içeriğinde yer alan politikanın tamamı, Miraheze'nin ağımızda kabul edeceği şeylerin düşük bir kısmıdır. Çoğu viki, içeriğinin belirli bir konuya odaklanmasını ve "konu dışı" tartışmayı değişen derecelerde sınırlamak isteyebilir. Bu nedenle çoğu vikinin, burada sunulandan daha kısıtlayıcı içerik politikaları oluşturması önerilir.

Miraheze, herhangi bir nedenle viki'nize genel erişimi askıya alırsa, içeriğinizi yasal ve teknik olarak mümkün olduğunca koruruz.


Bir viki'nin İçerik Politikasını veya diğer küresel politikaları uygulama yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği endişesi olduğunda/oluştuğunda, bir viki koruma altına alınabilir.

Yerel yöneticiler, viki'lerini bir koruma altına almaları için kâhyalara dilekçe verebilir. Bir konservatörlük altında, kâhya (ve Kâhyalar tarafından aksi istenmedikçe Küresel yöneticilerde de olabilir) yerel yöneticilerle birlikte bir viki'nin ortak idari kontrolünü üstlenecek ve Kâhyalar, topluluğun sağlıklı bir şekilde gelişmesine, topluluğun gelişmesine ve gelişmesine izin verecek şekilde yardım etmeye çalışacaklardır. yerel topluluğun etkili bir şekilde kendi kendini yönetmesi ve liderliğin tüm küresel politikaları uygulaması gerekmektedir. Görevliler geçici olarak bürokrat (ve Global Hizmet Görevlileri, yönetici) veya eşdeğeri bir yerel rolü üstlenecek ve yerel politika, uygulamalar, ve kongre, viki'ye yardımcı olmak için. Komiserler ve Küresel Hizmet Görevlileri, herhangi bir yerel bürokrat veya yönetici gibi, yerel politikanın üzerinde olmayacak ve yerel topluluk tarafından onaylanan tüm politikaları izleyecektir. Bir konservatuarın sona ermesi için belirlenmiş bir zaman çerçevesi olmamakla birlikte, bunun mümkün olan en kısa sürede sona ermesi Komiserlerin hedefi olacaktır. Komiserler, yerel bir konservatuarın ne zaman sona ermesi gerektiğine karar verecek veya yerel yöneticiler veya topluluk tarafından Stewards' duyuru panosu üzerine dilekçe verilebileceğine karar verecektir. Diğer durumlar için koruyuculuklar duruma göre değerlendirilebilir.

Özel ve çoğunlukla olağanüstü koşullar altında, Komiserler, yerel liderliğin küresel politika uygulama endişelerini yeterince ele alamadığı ve yerel yöneticileri içeren önceki düzeltme çabalarının başarısız olduğu durumlarda (buna yerel yöneticilerin kronik olarak etkin olmadığı durumlar da dahildir) bir vikiyi konservatörlüğe yerleştirebilir. ve (onlara ulaşmanın başarısız olduğu durumlardadır). Bu koşullar altında Komiserler yerel yöneticilerle yan yana çalışmaya çalışacak olsa da, olumlu bir şekilde işbirliği yapmayı reddederlerse veya vikinin kendi kendini sabote etmesine girişirlerse, Komiserler vikinin idari işlerinde onları dikkate almayabilir.

İşbirlikçi olmayan, aşırı düşmanca ve/veya sabote edici davranışların olduğu aşırı durumlarda, Komiserler (aralarındaki fikir birliğine göre) bir yerel yöneticiyi sahip oldukları herhangi bir genişletilmiş yerel izinden indirebilir. Görevliler bunu yalnızca söz konusu yerel yöneticinin dahil olduğu diğer iyileştirme çabalarının başarısız olduğu ve proje istikrarını sağlamak için rütbe düşürmenin gerekli olduğu aşırı durumlarda yapacaktır.

'Çalışmak için güvenli değil' olarak değerlendirilen vikiler için ek kurallar

Öncelikle 'çalışmak için güvenli olmadığı' kabul edilen içeriği barındıran vikiler (NSFW; ahlâksız oyunlara/TV dizilerine odaklanan wikiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) izlenmelidir. aşağıdaki kurallar
 1. Viki'nin ana sayfasında 'çalışmak için güvenli olmayan' (yani müstehcen görüntüler) olarak kabul edilen hiçbir içerik yayınlanamaz.
 2. İçeriğin 18 yaşından küçükler için uygun olmadığı konusunda kullanıcıları uyaran, kapatılabilir bir site bildirimi görüntülenmelidir.
 3. Müstehcen görüntüler, mümkün olduğunda, varsayılan olarak daraltılmalıdır.
Vikiler, 'çalışmak için güvenli değil', müstehcen ve/veya müstehcen kabul edilen içerikten açıkça bahseden alt alan adları veya site adları içeremez.

Bu politikanın ihlalleri

Bu politikanın iki tür ihlali gözlemlenebilir


 • Bireysel ihlaller: Tek bir sayfa veya birkaç sayfa bu politikayı ihlal edebilir. Bu durumda, ihlale neden olan içeriğin kaldırılması ve gerekirse bu içeriği ekleyen kullanıcı/kullanıcıların uyarılması ve ihlale neden olan içerik eklemeye devam etmeleri halinde ilave önlemler alınması suretiyle sorun kolayca çözülebilir. Viki'nin bir bütün olarak bu politikayı ihlal ettiği söylenemez.
 • Genel (veya sistemik) ihlaller: Bir vikinin kapsamının tamamı veya çok sayıda sayfa bu politikayı ihlal ediyorsa, vikinin tamamının politikayı ihlal ettiği kabul edilir. Bu durumda, yerel yöneticilerin sistemik sorunları çözmeye ve ihlal eden içeriği kaldırmaya çalışması gerekir. Bu makul bir süre içinde yapılmazsa, Komiserler bu politikayı ihlal ettiği için viki'yi kapatabilir.

Bu politikanın yürürlük tarihi:

 • 1 Ocak 2017.

Küçük değişiklikler:

 • 12 Aralık 2018
 • 3 Temmuz 2020
 • 21 Mart 2022
 • 28 Mart 2023

Ana değişiklik:

 • 12 Ekim 2022.