User:Idebro

From Meta
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Designmönster

Här listar vi designmönster för Unikum-applikationen. Viktigt är att de är minimalistiska och snabba att få överblick över.

Formulär Vi använder oss av Bootstraps formulär: http://getbootstrap.com/css/#forms