Miraheze/vi: Difference between revisions

From Meta
(Created page with "Trên wiki: Trung tâm trợ giúp")
(Created page with "Góp phần")
Line 51: Line 51:
 
* Trên wiki: [[Special: MyLanguage/ Help center | Trung tâm trợ giúp]]
 
* Trên wiki: [[Special: MyLanguage/ Help center | Trung tâm trợ giúp]]
 
| style="width:10px" rowspan="3" |
 
| style="width:10px" rowspan="3" |
|style="border-top: 4px solid #67440F; background-color: #FFF2F6; padding: 5px 15px 10px 15px; width:30%; vertical-align:top;" rowspan="3" | <h3><div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
+
|style="border-top: 4px solid #67440F; background-color: #FFF2F6; padding: 5px 15px 10px 15px; width:30%; vertical-align:top;" rowspan="3" | <h3>Góp phần</h3>
  +
Miraheze hoàn toàn do cộng đồng hỗ trợ và không có quảng cáo. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp về thời gian, tiền bạc hoặc chuyên môn.
Contribute
 
</div></h3>
 
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
Miraheze is entirely community-supported and has no advertising. We appreciate contributions of time, money, or expertise.
 
</div>
 
 
* <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
* <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
[[Special:MyLanguage/Contributing|Contributing]]; learn how you can use your knowledge and time to help us.
 
[[Special:MyLanguage/Contributing|Contributing]]; learn how you can use your knowledge and time to help us.

Revision as of 04:08, 29 December 2020

Lưu trữ wiki của bạn với Miraheze
Dịch vụ lưu trữ MediaWiki miễn phí 100% do các chuyên gia tình nguyện điều hành
Hiện đang lưu trữ 5378 Wiki

Cam kết của chúng tôi

  • Miễn phí
  • Không quảng cáo

100% open source (code)

Tìm hiểu thêm về Miraheze trong ' FAQ' '.

Tin tức

  • Tháng 10 năm 2020: Miraheze nâng cấp lên MediaWiki 1.35.
  • Tháng 7 năm 2020: ' Miraheze kỷ niệm 5 năm' kể từ khi tạo ra!
  • Tháng 5 năm 2020: Miraheze hiện có 100.000 người dùng toàn cầu!
  • Tháng 12 năm 2019: Miraheze nâng cấp lên MediaWiki 1.34!
  • Tháng 11 năm 2019: Miraheze hiện là một tổ chức phi lợi nhuận ở Anh. Xem Incornition để biết thêm thông tin.

Để biết tin tức được lưu trữ, vui lòng xem news archive.

Liên hệ chúng tôi

Discord: https://discord.is/miraheze

Facebook: Miraheze

Twitter: @miraheze

Góp phần

Miraheze hoàn toàn do cộng đồng hỗ trợ và không có quảng cáo. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp về thời gian, tiền bạc hoặc chuyên môn.

Contributing; learn how you can use your knowledge and time to help us.

Donate; a record of previous donations and costs are available here.