Miraheze/vi: Difference between revisions

From Meta
(Created page with "IRC: #miraheze (khuyến nghị)")
(Created page with "Trên wiki: Trung tâm trợ giúp")
Line 49: Line 49:
 
Twitter: [//twitter.com/miraheze @miraheze]
 
Twitter: [//twitter.com/miraheze @miraheze]
 
</div>
 
</div>
 
* Trên wiki: [[Special: MyLanguage/ Help center | Trung tâm trợ giúp]]
* <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
On-wiki: [[Special:MyLanguage/Help center|Help center]]
 
</div>
 
 
| style="width:10px" rowspan="3" |
 
| style="width:10px" rowspan="3" |
 
|style="border-top: 4px solid #67440F; background-color: #FFF2F6; padding: 5px 15px 10px 15px; width:30%; vertical-align:top;" rowspan="3" | <h3><div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
|style="border-top: 4px solid #67440F; background-color: #FFF2F6; padding: 5px 15px 10px 15px; width:30%; vertical-align:top;" rowspan="3" | <h3><div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">

Revision as of 04:07, 29 December 2020

Lưu trữ wiki của bạn với Miraheze
Dịch vụ lưu trữ MediaWiki miễn phí 100% do các chuyên gia tình nguyện điều hành
Hiện đang lưu trữ 5375 Wiki

Cam kết của chúng tôi

  • Miễn phí
  • Không quảng cáo

100% open source (code)

Tìm hiểu thêm về Miraheze trong ' FAQ' '.

Tin tức

  • Tháng 10 năm 2020: Miraheze nâng cấp lên MediaWiki 1.35.
  • Tháng 7 năm 2020: ' Miraheze kỷ niệm 5 năm' kể từ khi tạo ra!
  • Tháng 5 năm 2020: Miraheze hiện có 100.000 người dùng toàn cầu!
  • Tháng 12 năm 2019: Miraheze nâng cấp lên MediaWiki 1.34!
  • Tháng 11 năm 2019: Miraheze hiện là một tổ chức phi lợi nhuận ở Anh. Xem Incornition để biết thêm thông tin.

Để biết tin tức được lưu trữ, vui lòng xem news archive.

Liên hệ chúng tôi

Discord: https://discord.is/miraheze

Facebook: Miraheze

Twitter: @miraheze

Contribute

Miraheze is entirely community-supported and has no advertising. We appreciate contributions of time, money, or expertise.

Contributing; learn how you can use your knowledge and time to help us.

Donate; a record of previous donations and costs are available here.