Miraheze/vi: Difference between revisions

From Meta
(Created page with "Tháng 7 năm 2020: '' ' Miraheze kỷ niệm 5 năm' '' kể từ khi tạo ra!")
(Created page with "Liên hệ chúng tôi")
Line 38: Line 38:
 
|}
 
|}
 
{|
 
{|
|style="border-top: 4px solid #2C670F; background-color: #F8FFF5; padding: 5px 15px 10px 15px; vertical-align:top" | <h3><div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
+
|style="border-top: 4px solid #2C670F; background-color: #F8FFF5; padding: 5px 15px 10px 15px; vertical-align:top" | <h3>Liên hệ chúng tôi</h3>
Contact us
 
</div></h3>
 
 
* <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
* <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
IRC: [[Special:MyLanguage/IRC|#miraheze]] (recommended)
 
IRC: [[Special:MyLanguage/IRC|#miraheze]] (recommended)

Revision as of 04:06, 29 December 2020

Lưu trữ wiki của bạn với Miraheze
Dịch vụ lưu trữ MediaWiki miễn phí 100% do các chuyên gia tình nguyện điều hành
Hiện đang lưu trữ 5375 Wiki

Cam kết của chúng tôi

  • Miễn phí
  • Không quảng cáo

100% open source (code)

Tìm hiểu thêm về Miraheze trong ' FAQ' '.

Tin tức

  • Tháng 10 năm 2020: Miraheze nâng cấp lên MediaWiki 1.35.
  • Tháng 7 năm 2020: ' Miraheze kỷ niệm 5 năm' kể từ khi tạo ra!
  • Tháng 5 năm 2020: Miraheze hiện có 100.000 người dùng toàn cầu!
  • Tháng 12 năm 2019: Miraheze nâng cấp lên MediaWiki 1.34!
  • Tháng 11 năm 2019: Miraheze hiện là một tổ chức phi lợi nhuận ở Anh. Xem Incornition để biết thêm thông tin.

Để biết tin tức được lưu trữ, vui lòng xem news archive.

Liên hệ chúng tôi

IRC: #miraheze (recommended)

Discord: https://discord.is/miraheze

Facebook: Miraheze

Twitter: @miraheze

On-wiki: Help center

Contribute

Miraheze is entirely community-supported and has no advertising. We appreciate contributions of time, money, or expertise.

Contributing; learn how you can use your knowledge and time to help us.

Donate; a record of previous donations and costs are available here.