ניהול ויקי

  From Meta
  Revision as of 23:35, 16 November 2022 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
  (diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

  ManageWiki is a special MediaWiki extension developed for Miraheze that allows bureaucrats to quickly and easily modify their wiki's settings. From basic changes like setting the logo and enable extensions to more complex things such as creating user groups and customizing every action a given group of users can (not) do, ManageWiki can do lots!

  גישה לניהול ויקי

  כל הקישורים לסעיפי ניהול ויקי, בסרגל הצד מתחת לכותרת "הנהלה"

  Founders should be able to access ManageWiki from the start, and all bureaucrats have the ability to access Special:ManageWiki. However, any user with the managewiki permission can also access the settings. It is divided in five major sections:

  • הגדרות הליבה (Special:ManageWiki/core) - הגדרות בסיסיות לאתר הוויקי שלך, כגון השם, השפה והקטגוריה.
  • הרחבות (ומעטפות) (Special:ManageWiki/extensions) - הפעלה או השבתה של הרחבות באתר הוויקי שלך.
  • מרחבי שם (Special:ManageWiki/namespaces) - ניהול, יצירה ומחיקה של מרחבי שם באתר הוויקי שלך.
  • הרשאות (Special:ManageWiki/permissions) - הקצאה, ניהול, יצירה ומחיקה של הרשאות באתר הוויקי שלך.
  • הגדרות נוספות (Special:ManageWiki/settings) - שינוי כל ההיבטים האחרים באתר הוויקי שלך, כגון הסמליל, הרישיון, הגדרות ברירת המחדל והתאמה אישית של הרחבות.

  קיימת אפשרות שישית בלשונית ההנהלה הנקראת "ניהול/הורדה של היטלי ויקי". למידע נוסף לגביה, ראו גיבויים.

  דרך מיוחד:דפים מיוחדים, בסעיף "ניהול ויקי"

  To access ManageWiki, simply click the links on the sidebar under the Administration tab or visit Special:SpecialPages and scroll to the Wiki Management section. You can also access them manually by visiting the corresponding special page: Special:ManageWiki/core, Special:ManageWiki/extensions, Special:ManageWiki/permissions, Special:ManageWiki/settings, or Special:ManageWiki/namespaces. You can type these pages into the search bar to go to them. For more information on these pages and what they do, look below. If this doesn't work, you can try asking for help in the Community noticeboard and a volunteer will gladly assist you.

  דרך מיוחד:העדפות, בסעיף "מראה"

  Pictogram voting info.svg Note: Some skins may hide the Administration tab on the sidebar. If this happens, you can force them to display by going to Special:Preferences -> Appearance -> Force the display of ManageWiki links in the sidebar. If this doesn't work, you can always navigate to them manually, as described in the previous section.

  ManageWiki sections

  === הגדרות הליבה ===  

  ההגדרות הבאות זמינות במיוחד:ניהול ויקי/ליבה באתר הוויקי שלך.

  • Database name - The first option in ManageWiki is the database name of your wiki. This is the same as the subdomain (*.miraheze.org) of the wiki when it was first requested, except it has the suffix wiki. You cannot edit this field.
  • Sitename - The second option is the name of your wiki. This is generally a short word or phrase that sums up the purpose or subject of your wiki. It is also the name of an entire namespace in your wiki, generalized as being the Project: namespace. For example, on this wiki (Meta), the project namespace can be reached by linking to either Meta:About or Project:About.
  • Language - The third option is for language, and it should be whatever language your wiki is supposed to be read in. It will change the language of the interface to the selected language for all users, however it can also be changed through user's preferences. If your wiki is not turning up in the language you selected, please first check to make sure that you don't have any other language selected in your user preferences, then file a bug report on Phabricator.
  • Private - The Private checkbox modifies the visibility of your wiki. Any wiki with this feature enabled can only be read by users in the administrator or member groups.
  • Closed/Inactive - The Closed and Inactive checkboxes are enabled automatically when the wiki falls into inactivity, in accordance to the Dormancy Policy. The 'Inactive' box only toggles a warning on the wiki which warns users that the wiki will be closed in a few weeks if no activity is recorded. The 'Closed' box disables many abilities on your wiki and sets it to read-only along with displaying a banner stating that the wiki has been closed due to inactivity. You can manually toggle them. If either of these is selected on your wiki but you wish to prevent the wiki from being closed, you can disable them and continue contributing to the wiki.
  • Exempt from Inactivity - The Exempt from Inactivity checkbox is enabled for wikis that are meet the requirements for exemption from the Dormancy Policy. This checkbox may not be toggled manually. If you wish to request exemption from the Dormancy Policy, see the aforementioned page.
  • Server Name - The Server Name field is used in wikis with a custom domain to indicate the domain name which the wiki should use. This field cannot be changed manually. If you desire to have a custom domain, see the aforementioned article.
  • Category - This option allows you to put your wiki into a category of your choosing that allows users to more easily find your wiki through WikiDiscover. If your wiki doesn't fit into any of the supplied categories, feel free to make a request for a new one on Phabricator.
  • Database Cluster - The Database Cluster field is purely technical and has no value for the average user. This box displays which database server your wiki is hosted on.
  == הרחבות ומעטפות ==  
  ManageWikiSkins.png

  Special:ManageWiki/extensions lets you enable or disable any extension or skin currently offered by Miraheze. To enable or disable an extension or skin, simply check or uncheck the box next to its name and save your changes.

  Each extension name currently links to the extension documentation page on MediaWiki.org and also has a short description under them. The documentation can help you learn more about the extension and help you tweak it to your liking. If any link does not work, please let us know by filing a Phabricator task, asking on the Community noticeboard or telling us directly on Discord or IRC so that we can fix it.

  Some extensions may appear greyed out and may say Requires: Permissions - managewiki-restricted. These extensions may require additional work in order to enable them and will require system administrator intervention to enable. To request it enabled, please ask on the Stewards' noticeboard.

  Other extensions may read Requires: Extensions - [extension name] and may be greyed out too. This means that you need to enable the extension that is required before you can enable that extension. You must first enable the extension (and save the settings) before the box appears normal. You might need to refresh the page once before the box appears.

  Some extensions are simply not compatible with each other and will break your wiki's functionality if enabled together. In these cases, ManageWiki will display Conflicts with [extension name]. Not to worry though, ManageWiki will reject your changes if you try to enable two conflicting extensions.

  מעטפות הזמינות כעת ב־Miraheze

  רשימה עדכנית של המעטפות הזמינות כעת ב־Miraheze מופיעה כאן.

  לא רואה הרחבה/מעטפת ברשימה?

  אם ברצונך לאפשר באתר הוויקי שלך הרחבה או מעטפת שאינך רואה ברשימה, נא לבקש אותה.

  == מרחבי שם ==  

  Special:ManageWiki/namespaces allows you to manage, create and delete namespaces. Namespaces are a way of grouping pages together (e.g. pages starting in MyWiki: are part of the MyWiki namespace). See MediaWiki's namespace page for a better explanation.

  ב־Miraheze ניתן לנהל את מרחבי השם באתר הוויקי שלך דרך מיוחד:ניהול_ויקי/מרחבי_שם.

  עריכת מרחבי שם קיימים

  כדי לערוך מרחב שם קיים, יש לעבור לדף מיוחד:ניהול_ויקי/מרחבי_שם ולבחור את מרחב השם מהרשימה הנגללת.

  יצירת מרחב שם חדש

  If you would like to create a new namespace, you can also do so using Special:ManageWiki/namespaces. Please type the name of the namespace you want to create in the textbox under the section "Create new namespace" and click "Create Namespace".

  == ניהול קבוצות והרשאות ==  
  הדף הראשי של Special:ManageWiki/permissions

  ManageWiki/permissions lists all existing groups on your wiki and all permissions that can be granted or revoked for all members of a certain group. For example, you can allow certain users to import pages to your wiki or prevent others from uploading images, etc. You can also create a new group of users or reset all settings to default.

  ברירות המחדל לקבוצות והרשאות

  {

  === הגדרות נוספות ===  

  Special:ManageWiki/settings offers additional settings that you can tweak. From setting the logo to Abuse Filter actions, you can modify a lot in ManageWiki. For information on each individual setting in ManageWiki, look under the setting name for the short description, or click the link to read more about the setting on MediaWiki.org.

  Pictogram voting info.svg Note: Special:ManageWiki/settings can be filtered by extension configuration, you can visit Special:ManageWiki/settings/extensionname to filter. Special:ManageWiki/extensions will have a link to the filtered ManageWiki for the individual extensions, if configuration exists for that extension.

  שאלות ותשובות

  === כיצד אשנה את הסמליל/הצלמית שלי? ===  

  To change the logo and favicon of your wiki, you need to go to Special:ManageWiki/settings and look for $wgLogo under the Styling section. If you want to change the favicon or icon shown for Apple mobile devices, you need to look for $wgFavicon or $wgAppleTouchIcon depending on your needs in the same section. You need to add a specific URL to the textbox below the option. This URL will always be in the form of https://static.miraheze.org/yourwiki/XX/XX/File_name.X, where X is a stand-in character for something that will be different depending on the file. To get this URL, follow these simple steps:

  1. Upload the logo, if you have not already. Once the upload is completed, you'll be redirected to your image.
  2. Right-click on the image and select an option to "Copy Image Location" or drag and drop the image into a new tab on your browser.
  3. Copy the URL of the current page (do not use http unless it's the only protocol supported. Always use https where possible.)

  Template:הערה גודל הסמליל המומלץ ברוב המעטפות הוא 135x135 פיקסלים.

  Once you are done, make sure to clear the cache in your browser in order to see the updated image. Please be aware that the change may not be immediate, and can take several minutes to go through. Please also be aware that Apple mobile devices do not support all image file formats.

  === איך אגבה את הגדרות ניהול ויקי שלי? ===  

  ניתן לגבות את הגדרות ניהול הוויקי כמו את אתר הוויקי, בעזרת מיוחד:היטלים.

  To restore these settings, please file a Phabricator task and request they be restored. Make sure to include the backup file in your request.

  A setting I need to change isn't in ManageWiki, what do I do?  

  ManageWiki does not automatically display all changeable configuration variables, a system administrator must manually add them. Sometimes, it could be that the setting you're looking for hasn't been added into ManageWiki yet or it could be that it's currently not possible to let users change the setting just yet because of technical limitations. To request a setting be added to ManageWiki or changed, ask us directly on Discord or IRC, file a Phabricator task, or ask on the Community noticeboard.

  Other times, some settings aren't changeable due to technical limitations or security concerns. In those cases, a system administrator will let you know.

  דרושה עזרה נוספת?

  If you're still confused or not sure about something regarding ManageWiki, please feel free to contact us and we'll be happy to assist you!

  ראו גם

  • You may view the ManageWiki Phabricator project here.
  • You may view the ManageWiki source code over on our GitHub.