Discord/Operatörer

  From Meta
  < Discord
  Revision as of 03:50, 30 November 2022 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
  (diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

  Discord hanteras i slutändan av Site Reliability Engineering och annan personal (styrelsen och stewarder). Site Reliability Engineering har full administratörstillgång, och annan personalroller har modereringsroller vid behov.

  Kort sagt

  • Har full administratörstillgång: Site Reliability Engineer, Robyl Manager
  • Har tillgång till modereringsverktyg: stewarder, ledamöter (styrelsemedlemmar)
  • Grantroller: Site Reliability Engineers, stewarder (borde bara få roller på CVT)

  Full administratörstillgång

  Discord Manager and Administrators have full admin access.

  Stewarder och styrelsen

  Moderators can...


  Lista över Discord-operatörer